Fläktlösa embedded datorer ersätts med ny modell, avser V2401/2402/2422.

V2401/V2402/V2422 kommer inom kort fasas ut. Ersättningsprodukter för V2401/V2402 är V2403 serien.

Vänlige notera att V2422 series inte har någon direkt ersättare. De kunder som använder V2422-datorer för en trådlösapplikation rekommenderas använda V2403-C2-W-T modellen. Den är direkt kompatibel och har 2 stycken wifi, 3G/LTE ingångar.

V2401_2402_2422 Embedded computers replacements PDN0000206453