LÄNGRE LÖSENORDSTOLK OCH MÖJLIGHET TILL  ”ALIVE CHECK” FÖR ioLogik W5340-HSPA 

Förändringen föranleds av att användare vill kunna skapa säkrare lösenord samt att det nu är möjligt med Alive Check via port 9500 till Moxas program för övervakning och styrning, MX-AOPC UA Server.

Förändringen är rent mjukvarumässig, lösenordslängden går från 8 till 16 tecken och nya versionerna finns med i produkter vilka produceras efter 20161130.

FW kan laddas ner från Moxas Support web.
W5350-HSPA förbättring FW_MoxaSRN20161130

Funktionalitet är i övrigt den samma som tidigare.

Nya versionsnummer är

ioLogik-5340-HSPA V1.6

IoAdmin V3.19