FÖRBÄTTRAD ÖVERFÖRING AV RS-485 PÅ KONVERTERARE TCF-142

Förändringen föranleds av att Moxa vill förbättra överföringen av RS-485 signaler i miljöer med hög interference.

Förändringen är rent hårdvarumässigt.

Funktionalitet är den samma som tidigare.

Nytt versionsnummer är 3.3.0

TCF142 förbättring hw_MoxaPCN000333