Mediaomvandlare är inget nytt påfund, de har utvecklats för att underlätta övergången mellan olika media, ofta från RS-232 till RS-422/485 för att öka längden mellan enheter och minska fel i kommunikationen exempelvis orsakade av elektromagnetiska störningar. Sedemera har gruppen utökas med omvandling mellan ett kopparbundet gränssnitt och en fiberoptisk kabel, då kallas utrustningen ibland fiberomvandlare. Med trenden att realisera Industrial Internet of Things (IIoT) genom konvergerade nätverk har efterfrågan på mediaomvandlare för att konvertera och utöka nät också ökat avsevärt. För att uppfylla de vanligaste kraven som industrier och företag har på mediaomvandlingar har Moxa utvecklat en hel portfölj. Oavsett om dessa mediaomvandling sker mellan olika seriella gränssnitt eller förlängningskrav för fjärrkommunikation erbjuder Moxa flera mediaomvandlare som inkluderar seriell till seriell omvandling, serie-fiber, fältbuss till fiber och Ethernet till fiber konvertering.

Blå skylt med texten Läs mer Läs mer om andra typer av kommunikationsöverföring genom att klicka här i texten, exempelvis på seriekommunikation över Ethernet Moxas deviceservers Modbuskonvertering med MGate eller IIoT Edge Gateways.


Olika typer av mediaomvandlare

Serie till serie konverterare

Serie till fiber konverterare

Bild på en 6 cm liten svart liten box som konverterarseriesignaler RS-232 till RS422/485 och omvänt  

Konvertering mellan RS-232 och RS422/485.

Enkel implementering

Funktion för strömförsörjning via port

Industri-design

Bild på svart konverterare från Moxad med serieport och ST-fiberport

Utöka de seriella enheternas möjliga överföringslängd.

Enkel nätverkskonfiguration

Plug- and Play

Industri-design

Fältbuss till fiber konverterare

Ethernet till fiber konverterare

Bild på svart och Moxagrön ICF-1280i industrial Profibus till fiberkonverterare

Öka den möjliga distansen som PROFIBUS eller CAN enheter normalt klarar kommunicera över.

Enkel konfigurering

Smidig felsökning

Utvecklad för att uppnå hårda industrikrav

Bild på en snygg Moxagrön och svart burk som konverterar Ethernet kopparsignaler till fiber så distansen mellan utrustningar kan förlängas då förlusten i kablaget minskar.

Öka Ethernet-utrustningens normala överföringslängd.

Kostnadseffektiv

Transmission över långa distanser

Högt EMI-skydd (elektromagnetisk störning)


Hör av dig till oss på Cat AB så kan vi fortsätta prata omvandlare för dina industriella applikationer. Klicka här för mejl eller  ring oss på 08-733 00 20