Gör det osynliga

synligt!

Visualisera de trådlösa nätverken som
effektuerar styrningen av era ASRS-system eller AGVer.

 

Säkerställ att varje AGV och automatsystem har Wi-Fi nät med hög drifttid.

Med uppsvinget inom e-handel och utbyggnad till smarta fabriker så ökar också behoven av system för automatiserad materialhantering. Genom att introducera AMH-system i tillverkningen kan arbetskraftskostnaderna minska, dessutom kan säkerheten på arbetsgolvet förbättras. Fungerande AS/RS och AGV är utrustningar vilka klassas som helt nödvändiga för att systemet ska rulla, de behöver sömlös Wi-Fi-anslutning för att möjliggöra driftsäker mobilitet i systemet, något som bara kan möjliggöras av en pålitlig trådlös lösning vilken kan säkerställa kontinuerlig drift. AS/RS står för Automated Storage and Retrieval System, på svenska säger vi ofta auto-lager då vi menar de automatiska lagrings- och hämtningssystemen. När vi här skriver AGV menar vi automatiserade truckar eller liknande maskiner.

 

 

Vanliga utmaningar för industriell Wi-Fi

Övervakning
ostabilt
monterad

Svårt att sköta kontrollerat

Till skillnad från en punkt till punkt anslutning med kabel så är den trådlösa anslutningen inte synlig för blotta ögat och den kan störas av flera olika faktorer, något som gör den trådlösa anslutningen svårare att felsöka. Oftast hittas inte ett fel eller ett avvikande beteende förrän auto-trucken eller AS/RS systemet redan drabbats. Förutom detta kan det vara svårt att hitta, och lösa, orsaken till problem i den trådlösa anslutningen som förorsakar onödiga driftstopp. Tillsammans gör alla dessa faktorer att felsökning och skötsel av de trådlösa nätverken blir svårarbetade.

Svag roaming eller avsaknad av protokollhantering

Både en AGV och maskiner i system för automatiserad materialhantering är mycket rörliga inom sitt område. Den utrustning vilken är monterad på en mobilenhet och arbetar som klient i det trådlösa nätverket borde kunna utföra sömlös roaming mellan de olika accesspunkterna utan att skapa onödiga fördröjningar. Utrustningen behöver dessutom kunna hantera de industriella protokollen för att kunna utföra interaktion mellan den inkopplade datorn/ PLC och fjärrutrustningen. Att konfigurera Wi-Fi kan vara komplicerat, tidskrävande och fel kan lätt ske vid manuella konfigurationer av flera enheter.

Störningskänslig samt begränsat utrymme

Under designfasen av ett automatlager eller trådlösa truckar stöter utvecklare ofta på att utrymmet för installation av utrustning är begränsat. Det kan vara så att motorn som driver fordonet eller skytteln delar samma strömkälla som radioenheten/klienten. De trådlösa enheter som monteras på en AGV eller skyttel måste kunna hantera interferens från närliggande utrustning. Radioutrustningen måste dessutom tåla de vibrationer som uppstår när den mobila enheten rör sig.

 
 
 

 

 

Moxas lösningar passar AGV och AS/RS system:

 

 

TYDLIG NÄTVERKSADMINISTRATION

Med programmet MXview for wireless får ni en tydlig bild av de trådlösa nätverken som hanterar era AGV- och AS/RS system. MXview är verktyg för nätverkshantering med intuitiv nätverkstopologi för att hjälpa användare att enkelt kontrollera enhetens status, inklusive säkerhetsstatusen för var och en av Moxas anslutningsprodukter. Dessutom kan du övervaka användardefinierade säkerhetshändelser och göra administratören uppmärksam på överträdelser. MXview for wireless kan kontrollera och jämföra händelser, om något är utöver det normala skickas larm. En operatör kan genom att undersöka och spela upp roaminghistoriken förenkla identifiering av grundorsakerna till tidigare fel i systemet, en funktion som även kan användas till förebyggande underhåll och förbättringar i systemet. Programvaran MxView för det trådlösa nätverket är till för att stötta drift och för att efter en driftstörning säkerställa att systemen snarast återgår i normalläge.

 

Programmet har en funktion för grafisk visning där nätverkets topologi kan ses i realtid, dessutom finns en instrumentpanel som tydligt visar nätverksstatus –både som en aktuell eller en historisk visning.

PÅLITLIGA NÄTVERK FÖR MOBIL VEKSAMHET
För att säkerställa bästa möjliga drifttid och kontinuerlig drift av AGVer har Moxas Accesspunkter/bryggor/Wi-Fi klienter i AWK-serien utrustats med Turbo-roaming teknik, något som möjliggör snabb överlämning mellan cellerna (sker på millisekunder). Med den unika MAC-clone funktionen så kan kloning av MAC adresser aktiveras på var AWK- och därmed också stödja PROFINET-kommunikation via trådlösa nätverk. Vissa av AWK-modellerna stödjer en automatisk sökning och grundläggande uppkoppling av nya Wi-Fi-enheter i nätverket, Moxa kallar detta AeroMag och detta minimerar tiden för konfiguration samt minskar risken för manuella handhavandefel.
 
Vill du veta mer om kloning av MAC adresser, klicka på videoklippet och hör mer om MAC-clone.(på engelska i nytt fönster)
Mer om AeroMag (engelska)

agv
KOMPAKT, MEN ROBUST

En direkt uppdatering kan ske för att korrigera sårbarheter när de upptäcks. Moxa bildade Cyber Security Respond Team (CSRT) som övervakar sårbarhetsuppdateringar och vidtar nödvändiga åtgärder efter behov. På Moxas säkerhetsrådgivningssida kan du prenumerera på RSS-flödet för Security Advisory för att få aktuell information, men kom ihåg att installera en RSS läsare först, gör så här för Outlook.


Pålitliga trådlösa lösningar för AGV och AS/RS system

Pålitlig hantering och övervakning av trådlöst i industriella miljöerMxView for Wireless  
Lampan lyser

Fram till 31 december 2021 kan MxView innehavare under ett år, kostnadsfritt, prova MxView Wireless. Kontakta oss.

 

MXview Wireless, programvara för Wi-Fi

Nyligen lanserades en modul för programvaran MxView, en modul vilken är tänkt att stödja operatör och nätverkstekniker med övervakning och drift av Wi-Fi nätverket.
  •  
  • • Anslutningar via Wi-Fi och nätverksstatus blir tydligare.

• För att underlätta vid felsökning finns en funktion för inspelning av händelse och status vilken kan visa roaminghistoria och därmed underlätta att finna orsak till eventuella avbrott.
• Genom att använda direkta varningar och snabbmeddelanden kan tiden utrustningen är ur drift minskas.

     

Pålitlig utrustning för trådlöst i industriella miljöer

 
   

AWK-4131A Serien

Accesspunkt AP/Klient

AWK-3131A Serien

Accesspunkt AP/Klient

AWK-1131A Serien

Accesspunkt AP/Klient

AWK-1137C Serien

Klient

    Bild på en robust och blänkande accesspunk från Moxa Bild på svart IP 30 Acesspunkt från Moxa med 2 fräcka antenner
  Mxview                
  Funktion        
  Roaming
  AeroMag  
  MAC Clone
  NAT  
 

Kompakt & tålig

  Gränssnitt Ethernet (PoE) Ethernet (PoE) Ethernet Ethernet och seriell
  Anti-vibb
  Isolation (spänning & antenn)
  Arbetstemperatursområde -40 till 75°C
  Kapsling (IP) IP68 IP30 IP30 IP30