Hur närmar ni er den industriella cybersäkerheten,kanske redan långt fram?Hur har ni närmat er den industriella cybersäkerheten? Hur långt har ni kommit?

Även om gruppen som arbetar med informationsteknologi (IT) och gruppen för drift av maskiner och dess nätverk – vi kallar det operationell teknologi, OT – delar liknande mål, är deras perspektiv på industriell cybersäkerhet ofta olika.


Låter detta bekant?

Tidigare var maskiners datadrift och de industriella styrsystemen (Industrial Control Systems kallas ofta ICS ) mer fysiskt isolerade och i egna nätverk.  De var då relativt skyddade mot externa dataintrång och säkerhetshot. Då skillnaderna mellan olika tekniker och medier minskar eller försvinner, i vårt fall en konvergering mellan IT och OT, då blir det viktigare att hålla jämna steg med de senaste lösningarna och trenderna inom den industriella cybersäkerheten. En viktig del är att vara medveten om de risker och krav som uppkommer och att genom lämpliga val även mildra riskerna för hot och intrång.                

Inom vilken kategori arbetar du?

Symbolbild OT Plant Manager, Controll Engineer, COO


Bildsymbol för IT person Affärsanalytiker, CIO, IT arkitekt etc.

Symbol OT-IT-annat arbete

Jag arbetar med OT

Automation/SCADA Ingenjör/tekniker

Jag arbetar med IT

IT-tekniker/ingenjör

Jag arbetar med allt detta/ annat

OT/IT proffs, IT/säkerhetsingenjör,

säkerhetskonsult eller annan roll

Klicka på symbolerna eller i texten ovan så kan du läsa mer.

Hur får man cybersäkerhet i äldre system, i sådana system som leverantörerna inte längre uppdaterar? Läs mer…