Bygg / förstärk ert

nätverksskydd

EDR-G9010 är för industriellt bruk, en industriell allt-i-allo för nätverkskommunikationen, den är brandvägg/NAT/VPN/switch/router.

 

 

Moxas nya EDR-G9010 skyddar automationsutrustningen på flera sätt

Dataintrång och säkerhetsincidenter ökar och industriella kontrollsystem är än mer utsatta nu än tidigare. Vid flera fall då incidenter skett inom IT system har det inte funnits några andra alternativ än att stänga ner systemen för att minimera risken för vidare skadeverkan. Då fler OT och IT system kopplas samman blir det viktigare att öka OT-säkerheten och ett av stegen är att bygga ett robust nätverksförsvar för att säkra de industriella styrsystemen och dess infrastruktur.
 
Moxas svar på detta är att utveckla en brandvägg/NAT/VPN/switch/router med avancerad säkerhet och hög prestanda för att skydda dina industriella applikationer, naturligtvis är produkterna industrianpassade med godkännande att verka bland annat inom explosiva miljöer liksom i applikationer kring kraftverk.
 

 

 

Skapa säkerhetsskydd för industriella nätverk

Segmentera nätverk

Platta nätverk skapades från början för att minska latens i datakommunikationen och för att upprätthålla möjligheten att alla system skulle var nåbara, detta innebär numera att den typen av design kan förorsaka säkerhetsbrister inom OT-nätverk. Det är viktigt att skapa en lämplig segmentering vilken kan minimera riskerna utan att minska produktionsprestanda.

Pil till microsegmentering

För att skydda viktig utrustning behövs:

• Intrångsskydd (IPS)

• Virtuell patchning

• HW bypass

 

Läs mer om Moxas IPS enheter, IEC-G102-BP

För att segmentera större grupper behövs:

• Hög bandvidd)

• Mekanismer för redundans

• Paketfiltrering (industriell DPI)

 

Läs mer om brandväggen/VPN/Router/switchen, Moxa Secure Router EDR-G9010

Segmentera delar

Säker fjärråtkomst

Fjärranslutningar har blivit en viktig del i den industriella kommunikationen och för olika typer av applikationer där nåbarhet till specifik utrustning eller utsatta sensorer krävs. Trots att det är bekvämt med fjärrskrivbord, exempelvis Microsofts RDP, så glöms ofta delen med en säker anslutningsmöjlighet bort. Det är viktigt att bygga säkra kanaler för säker fjärruppkoppling och samtidigt försäkra sig om en stabil anslutning för dataflöden.

Skapa lås mellan VPN tunnlar

Adressöversättning (NAT)

Vi kan betrakta en publik IP-adress vilken ni använder, som en direkt ingång till din utrustning och eventuella nyckelsystem. För att skydda interna tillgångar behöver alla enheter en privat IP-adress som kommunicerar via en eller ett fåtal offentliga IP-adresser. Att hantera många IP-adresser kunde tidigare vara en arbetssam uppgift. Dessutom är den offentliga IP-adressen utsatt för skadliga aktörer. Därför är det absolut nödvändigt att ha en mekanism för att hantera IP -adresserna för dina kritiska tillgångar mer effektivt. Det är här den industriella routern kommer in i matchen.

Skapa lås mellan VPN tunnlar
 
 
 

 

 

 

Lämplig inom industriella applikationer

 

Hög säkerhet möter högt dataflöde

Moxa EDR-G9010 series 10-port Gigabit Industrial Secure Routers

 

Front EDR-G9010

 

• OT-specifik djup paketinspektion för Modbus TCP/UDP och fr.o.m Q3-21 även DNP3 trafik

• Stark prestanda med högt dataflöde och snabba svarstider

• Redundans för lager 2 med Turboring och L3 använder VRRP (på engelska Virtual Router Redundancy Protocol)

• Full Gigabit VPN både för routing och switch

• Brandvägg för lokal nätverkssegmentering och filtering av data

• Stödjer 12/24/48 VDC och fr.o.m Q4-21 även 120/240 VDC/VAC

Industriella Cerifikat såsom EX NemaRS2 EX  DNV