Minska säkerhetsriskerna i kommunikationen

Fler och fler enheter kopplas samman i nätverk och kopplas online, inte minst med tanke på IioT, Industrial Internet of Things. Möjligheterna för förebyggande underhåll och smarta system lockar naturligtvis företag
och industrier. Ibland byggs viss intelligens till ute vid noderna för lokal hantering och mängden data som samlas in via uppkopplade enheter ökar ständigt. Detta innebär stora förändringar från tidigare då datanät var mer åtskilda och överföring av data skedde lokalt. Säkerhetsrisker och problem såsom osäker datatransmission, intrång, ofullständiga händelseloggar samt cyber-attacker har medfört att vissa leverantörer väljer att utveckla produkter och tjänster för förbättradsäkerhet inom nätverk och automation, allt enligt standarden IEC 62443.

  • Förhindra intrång och attacker
    Skydda data
    Övervaka och granska händelser

Läs mer