Bild på Moxas toppenfina specialdatorer medl jusblå moln i bakgrunden. De kan arbete både som protokollkonverterare och göra data åtkomligt i andra datanät eller i molntjänster.

Klicka på bilden för att läsa mer.

En gateway, även kallad nätsluss, kopplar samman olika nätverk med olika protokoll. Ofta är en gateway en specialutvecklad dator, men den kan även vara en programvara i en server. En gateway är mer än bara en brygga eftersom den kan utföra protokollkonvertering. Enligt OSI-modellen arbetar en gateway på nivå 3, i nätverksskiktet.

En Edge Gateway benämns oftast som Intelligent Gateway. Den är lite ”smartare” än en vanlig gateway då den kan processa data samt programmeras på fler sätt än en vanlig gateway.  Syftet är att minska datamängden som skickas till centralservern eller upp i molnet genom att vissa beräkningar och processande av data görs lokalt i den intelligenta nätslussen. Endast utvald information och eventuella larm behöver då distribueras över nätverket.

Läs mer om de intelligenta nätslussarna som underlättar tillgång till data från fält och mätstationer upp till en centralserver eller upp i moln, Moxas IIoT Edge Gateways.

Poster for Moxa och Microsoft Azur IoT Edge webinar Symbol Play video

Lyssna på ett föredrag om IoT Edge & Machine learning med Microsoft Azure (engelska)

The IoT technology shift is impacting a wide range of industries. Along with this new technology comes new challenges like dealing with big data structures, more connected devices, and the implementation of artificial intelligence and machine learning. We have teamed up with Microsoft to explore this topic and bring you a one-hour webinar on the Microsoft IoT Edge and Machine Learning on IIoT Edge Gateways.