Ny Remote IO enhet där byte av moduler kan ske "hot swap" utan onödig omkonfigurering

Byt dina I/O moduler utan att behöva omkonfigurera mellan enheten och SCADA.

Att hämta data från fältet och fjärrledes har blivit en viktig del i IIoT men så ska data tas omhand och kanske konverteras till andra protokoll för att så kunna bearbetas och användas för effektiviseringar och automatiseringar. Läs mer hur ioThinx 4510 kan vara din gateway i fjärr-IO-djungeln.