Övervaka smartare eller skapa Säkrare anslutningar, exempelvis för program som handhar energiövervakning.

 

Optimera er energiförbrukning med stabil övervakning av utrustning

Inom industriella applikationer fortgår arbete med att effektivisera energiåtgången för att minska kostnader/åtgång och öka tillförlitligheten. För att kunna effektivisera behövs ett pålitligt övervakningssystem som tillhandahåller tillräcklig data, oavsett om det rör sig om en anläggnings energiförbrukning, optimering av ett system eller övervakning av utrustnings status. Vartefter fler enheter, system och systemkomponenter tillförs till nätverket så ökar även behovet att kommunikationen och anslutningen mellan enheterna och strömövervakningssystemet fungerar så bra som möjligt. För att möjliggöra att systemoperatörer får all strömrelaterad data i tid så har Moxa tagit fram ett brett utbud av produkter, dessa är: protokollkonverterare, fjärr I/O lösningar samt mediaomvandlare till Ethernet.