Trådlösa lösningar som effektiviserar M2M applikationer

Reliable-Wireless-Solutions-300x250

Trådlösa nätverk kan öka effektiviteten i applikationer, som idag använder trådbunden kommunikation, genom att använda de fördelar som finns med mobilitet och flexibilitet. Det finns även stora besparingar i att slippa dra och gräva ner kabel, ibland kan det vara ogenomförbart.
Hittills har två av de stora hindren för införande av trådlös kommunikation varit att de trådlösa nätverken inte har varit tillräckligt pålitliga eller kunnat skicka information snabbt nog. Idag finns det flera exempel på hur robusta, pålitliga och flexibla lösningar kan användas.

Läs mer på Moxas temasida och/eller kontakta oss på Cat AB så tar vi er gamla eller er nya M2M lösning mot framtiden.