Risk för längre leveranstider

Leveranstiderna från fabriker är nu längre än tidigare år. Det råder komponentbrist inom en del segment på grund av att efterfrågan markant har ökat på viss utrustning och nya marknader som växer snabbare än beräknat. Cat AB kommer att öka sitt lager för att bemöta en del av problemet, men kunders beställningar och prognoser kommer ändå behöva läggas tidigare än senaste åren.

Anledningar till längre ledtider är flera och dess samverkan skapar effekter som varken vi eller våra leverantörer kan råda över. Moxa anger följande orsaker till de förlängda ledtiderna:

  • • Kraftigt ökad efterfrågan på datorer, detta har lett till brist på chip till processorer. Flertalet av de taiwanesiska företag som producerar sådan utrustning är uppe på maximal produktionsnivå men det räcker inte alltid till för att tillgodose behoven.
  • • Nya marknader ökar mycket snabbare än beräknat. Nya marknader såsom elfordon, datacenters, 5G applikationer m.fl. har ökat snabbare än tillverkare och producenter kunnat förutse.
  • • Geopolitik och handelshinder, USAs svartlistning av vissa företag har medfört minskad tillgänglighet av material, samt bidragit till en ökad efterfrågan hos andra leverantörer.
  • • Kinesiskt nyår, som en direkt följd av Covid-19 kommer många företag och fabriker hålla stängt något längre än normalt kring det kinesiska nyåret vilket infaller 12 februari 2021. Läs mer…
  • _
  • Som en följd av ovanstående kommer också ökade krav på prognoser, de större tillverkarna har bett sina kunder om upp till 12 månaders prognoser för att säkra material och kommande leveranser.

Har du frågor kring detta eller kommande projekt så tveka inte att kontakta oss. Vi kan hjälpas åt och se över om/ hur ni berörs och hur vi tillsammans i så fall kan lösa det.

 

Nu har det nya kinesiska mån-året inletts och den kinesiska zodiaken anger att vi går in i Metalloxens år.
Happy New year!