Stärk försvaret kring era industriella nätverk, kontakta oss

Säkra era OT nätverk

Har du hört påståendet ”Era OT-nätverk / kontrollsystem för maskinerna är inte isolerade längre”?

Syftet med ett sådant uttalande, åtminstone från oss, är att påminna användare att skapa ett starkare försvar för de industriella nätverk och kontrollsystem för att skydda relevant affärsverksamhet. Cat och Moxa är veteraner då det gäller produkter och lösningar för att skydda industriella nätverk och utrustning för kritiska applikationer som används av industri och myndighet där kraven på robusthet och tillförlitlighet är högt.

Länk till YoutubeSe ett klipp om att säkra nätverk och skydda kritiska tillgångar.

 

Moxa säkrar era OT nätverk med integrerad OT-IT säkerhet

Säkra industriella nätverk

• Industriell brandvägg och VPN
• Robusta nätverksenheter
• Tillgång till nätverk
• Säker fjärruppkoppling
• Nätverksövervakning/admin.
• Datakryptering

CSRT and industrial reliability

 

Skydd av industriella nätverk

• Industriell IPS/IDS
• Nästa generations industriella
brandvägg (NGFW)
• Nätverkssegmentering
• Vitlistnings-funktion
• Säkerhetshantering

Mer

Blå cirkel, stärkt skydd av industriella nätverket

Grön, den inre cirkeln ovan, försvara nätverket

Läs mer

 

 


Lösningar för att försvara industriella nätverk

NYA produkter och lösningar

Industriell IPS/IDS

Nästa generations

Industriella brandväggar

Programvara för övervakning

(SIEM)

 Nya lilla säkerhetsburken med IPS/IDS från Moxa. Q1-20   sw Moxas Secure your network

• Liten men säker industriell kommunikationsenhet med IPS/IDS

• Möjlighet till detaljrik hantering av data och kontroll mot vitlistning

• Kan installeras under nätets drift utan att störa eller ändra kommunikationen, sk. Bump-into-the-wire (BITW)

Datablad

• Kompakt, säkrare och robust design

• Brandvägg med IPS kapacitet och Fine-grained från lager 2 till lager 7.

• Industriell NAT, adressöversättning och nätverkssegmentering

Datablad

• Centraliserat säkerhetssystem med manöverpanel i realtid (dashboard)

• Implementerar virtuella programkorrigeringar utan att störa driften

• Visar OT status inklusive identifikation av kantenheter och trafikanalys

Datablad

Produktsida

Mer information

Download Guidebook

Ladda ner ett white paper

How Industrial Linux Enables Distributed IIoT Applications

Läs mer om INDS

Pressmeddelande om Moxas  Industrial Network Defense Solution, med IT-tekniker såsom Intrusion Prevention System (IPS) som anpassats och vidareutvecklats för industriellt bruk. (Nytt fönster, PM på engelska)

Bild som är tänkt illustrera illvillig person som utför cyperattacker

Ladda ner

En grafisk guide hur implementering av säkerhetsfunktioner mot dataintrång inom industri kan utföras (pdf)

Case study

Ladda ner

Moxa har tagit ett helhetsgrepp på industriell nätverkssäkerhet och hjälpt sina kunder att bygga säkra nätverk genom att erbjuda skydd av allt från PLCer och SCADA-system till fabriksnät och säker fjärråtkomst. Ladda ner brochyren för att ta del av några lösningar och se vilka säkerhetsåtgärder som kan vara genomförbara i era industriella nätverk.