fw release 20190812

Säkerhetsproblem NPort 5600-serien

Vi vill även på detta sätt uppmärksamma våra kunder som använder device servrar i den stora NPort 5600-familjen att 2 problem hittats och ny firmware (v3.9) finns sedan mars-2019. Kontakta oss om ni har frågor kring detta.

Typ av säkerhetsproblem

Påverkar:

1 Autentiseringsomkoppling En angripare kan kringgå autentisering och få åtkomst till funktioner i enheten.
2 Otillräcklig validering En angripare kan ladda upp obehörig firmware efter att ha fått tillgång till en enhet.

Berörda produktversioner och lösningar

NPort 5600 serien Firware version 3.8 eller tidigare (lägre siffror)

Lösning

1. Ladda ner ny firmvare (klicka här)

2. Sätt web configuration till HTTPS efter att ni installerat den nya FW från ovan

Version 1.0 First release, 20190812
Blått lås över ett och nollor

Läs mer om kända problem på sidan om säkerhetsrådgivning

Symbol för Hämta datablad Datablad NPort 5600