Vi stödjer BRIS även julen 2019, ge gärna ditt bidrag du också BRIS plusgiro: 90 15 04-1

 

Julen är magisk för många barn i Sverige, men tyvärr inte för alla. Tack vare BRIS kan barn som mår dåligt få stöd – varje dag. Våld, missbruk och psykisk ohälsa tar inte jullov – snarare kan en dålig situation bli ännu sämre när barn inte kan gå i skolan på dagarna. Ett barn kan ringa BRIS gratis och det syns inte på någon telefonräkning att samtal gjorts.

Tillsammans ger vi fler barn möjligheten att berätta och hitta en väg ut ur det jobbiga.


Vill du också vara med och bidra? Skicka din gåva till BRIS, det är enkelt via Swish: 9015041