Periodens produktval

EtherFire™ är en serie av industriella brandväggar med IPS vilka kan segmentera ert industriella nätverk och skydda den mest skyddsvärda av er utrustning. IEF-G9010 är en industriklassad IPS vilken även har funktioner för detaljerade nivåer av åtkomstkontroll och som dynamiskt kan förebygga cyberattacker och hot.

IEC-G9010 kan både övervaka passivt med monitor och logfunktioner, samt aktiv övervakning enligt definierade regler, vitlistning mm.

Kompakt industriklassad brandvägg med IPS

Åtta portar 10/100/1000 Mbps Ethernet, två GbE SFP

Protokollfiltrering och trafikkontroll med objektbaserade regler

Utökat temperaturområde med T-modell, -40°C till +75°C

Centralt managerade med Security Dashboard Console, SDC

Symbol för Hämta datablad Datablad IEF-G90100 serien
Moxa IEF-G9010 EtherFire Produktsida EtherFire, IEF-G9010
BIld på skärmdump av SDC från Moxa Läs mer om programvaran från Moxa för nätverksövervakning av kritiska delar i OT nätverk. Moxa Security Dashboard Console, SDC  och EtherCatch IEC-G102BP.
IDS, intrusion detection system, är ett system för att upptäcka försök till dataintrång, medans IPS, intrusion prevention system, kan beskrivas som ett program som ska förhindra obehöriga att få tillgång till datornätverk. Dessa två används oftast tillsammans. IEF-G9010 innehåller båda och är utvecklad av Moxa för att fungera i industriella miljöer och uppfylla de ökade kraven kring cybersäkerhet som ställs både från industri och myndigheter på drift av verksamhetskritiska system. Tillsammans med Moxas programvara Security Dashboard Console kan övervakning och drift i realtid utföras även i detaljnivå på era OT-system.