I och med den pandemi vilken Covid-19 är och de restriktioner som införs för att förhindra att smittan sprids så har det naturligtvis förändrat många människors vardag och liv. Hälsa och personlig säkerhet för anställda, kunder, leverantörer, samarbetspartners och samhället med dess alla funktioner och invånare är av största vikt.

Cat har öppet och leveranser sker dagligen från vårt lager i Sundbyberg. Supporten och utvecklingsarbeten fortgår likaså.

Ledtider på bl.a. specialbeställningar och ny utrustning samt svar kring leveranstider har under sensommaren betydligt förbättrats jämfört med våren, men de kan fortfarande vara något längre än normalt. I samrådan med våra leverantörer och logistikföretag arbetar vi på att minska fördröjningar och förkorta svarstiderna. Vi hoppas ni har förstående för detta och att vi snart kan återgå till normalläge. Tveka inte att ta kontakt med oss om något är oklart eller fortsatt obesvarat.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss uppdaterade om läget. Vi värnar om de anställdas säkerhet och arbetar hemifrån i den mån det går, vi utför inga resor om det inte är absolut nödvändigt och håller möten via digitala media och via telefon, vi låter inte våra leverantörer och fraktbolag komma in i våra lokaler och vi uppmanar våra anställda att ta hand om sig. Vid minsta  tecken på sjukdom stannar vi hemma och är hemma symptomfria i minst 2 dagar.

 

Det är svåra tider men vi tror att om vi tillsammans hjälps åt och följer de rekommendationer som myndigheter utfärdar och att vi som personer använder sunt förnuft så kommer vi kunna se tillbaka på detta och säga att vi gjorde vårt bästa och klarade krisen så gott vi kunde. Hälsan och säkerheten måste komma i första hand.

 

Sköt om er, hjälp varandra och håll kontakten.