release 20210113

Sårbarheter funnen i Real Time Automation EtherNet/IP Stack

20201231: Ingen av Moxas produkter anses påverkade

En sårbarhet har hittats i RTA ENIP stacken som kan leda till överbelastningsattacker (DoS attack) eller otillåten fjärrstyrning av utrustning.

Kontakta Cat support om ni har frågor kring detta.

 

Referenser

  • CVE-2020-25159

 

Typ av säkerhetsproblem

Påverkar:

1 Specificeras i referensens rapport Möjliggör överbelastningsattack eller otillåten fjärråtkomst

Berörda produktserier, versioner och lösningar

Moxa  har undersökt denna sårbarhet och konstaterar att ingen av produkterna i befintligt sortiment, eller äldre som täcks av garanti, påverkas vid dags dato. Moxas team för Cybersäkerhet (CSRT) kommer fortsätta att övervaka detta och vid minsta påverkan på Moxas produkter omedelbart uppdatera informationen.
Version 1.0 Information distribuerad 201231
Blått lås över ett och nollor

Läs mer om kända problem på sidan om säkerhetsrådgivning, klicka här