Seriekommunikationen lever och frodas

Moxa har i över 35 år arbetat med olika typer av kommunikation och anslutning av datasignaler,  seriekommunikation är en av dessa inriktningar. Med en UPort kan du ansluta en serieport till en dator som saknar de äldre typen av COM-portar/DB9 kontakter. UPort® konverterar från USB till RS-232/422/485. Med i familjen av UPortar finns även utrustning möjlig för expansion och många serieportar till en USB port, vi talar om Moxa UPort, eller  i sin korthet ”UP”. Alla Moxas UPort är kompatibla med äldre seriella enheter och de kan även användas med instrumentering och i POS-applikationer.

 

Ännu ett steg mot förbättrad hållbarhet

Med nästa generations seriella omvandlare till USB, G2-serierna, så finns funktionen med USB power activation som spar både energi och förlänger produktens livslängd. De förbrukar 20% lägre energi än sina föregångare och rent utrymmesmässigt så är den nya generationen mer kompakta.

Moxas UPort® 1200/1400/1600-G2-serier USB-till-seriella omvandlare är idealiska för bärbara datorer eller arbetsstationsdatorer som behöver seriell portexpansion. UPort kopplas till datorer som behöver ansluta olika seriella enheter i fält eller behöver separata gränssnittsomvandlare, de är till för enheter utan en standard COM-port eller DB9-kontakt. Utrustningen levereras också med en USB-kabel som har en spärr och skruvlås för en säkrare anslutning mellan UPort och din dator. Med UPort 1650-8-G2-Hub kan du kaskadkoppla upp till 4 enheter och därmed länka upp till 32 seriella portar utan nätadapter till UPort®.

Alla produkter är kompatibla med äldre seriella enheter och kan användas med instrumentering och POS-applikationer.

 

Tre olika storlekar

Uport 1200-G2 UPort 1400-G2 UPort 1600-8-G2
Moxa UPort 1200-G2 UPo
Klicka för Datablad Klicka för Datablad Klicka för Datablad

 

Förbättra kiosken

Ett exempel där Moxas nya USB till serieomvandlare kan användas är inne i självbetjäningsmaskiner på flygplatser, där använder både kortläsare och skrivare RS-485 kommunikation. Liknande scenario finns för varuautomater och annan typ av maskinkiosker.

Moxa UPort kan på flygplatsen ta hand om seriekommunikationen inom incheckningsmaskiner. Seriell till Ethernet via USB

Anslut serieportar via USB. Moxas Generation 2 av UPort är mer strömsnål, tar mindre yta och är snabbare än föregångarna, finns med 2 till 8 portar.