release 2020224

Säkerhetsproblem AWK-3131A

Vi vill även på detta sätt uppmärksamma våra kunder som använder accesspunkten/bryggan AWK-3131A serien att flera problem hittats och ny säkerhets-patch finns sedan 24 feb 2020.  Kontakta Cat support om ni har frågor kring detta.

Typ av säkerhetsproblem

Påverkar:

1 Autentiseringsomkoppling En angripare kan kringgå autentisering och få åtkomst till funktioner i enheten.
2 Otillräcklig validering En angripare kan ladda upp obehörig firmware efter att ha fått tillgång till en enhet.
3

Berörda produktversioner och lösningar

AWK-3131A Firmware version 1.13 eller tidigare (lägre siffror)
AWK-3131A-T Firmware version 1.13 eller tidigare (lägre siffror)

Lösning

Kontakta Support på Cat AB via mejl eller

  1. telefon 08-7330020
Version 1.0 First release, 20200224
Blått lås över ett och nollor

Läs mer om kända problem på sidan om säkerhetsrådgivning

Symbol för Hämta datablad Datablad AWK-3131A