release 20200303

Sårbarhet fixad hos MGate 3000-familjen

MB3180/MB3280/MB3480/MB3170/MB3270

Vi vill även på detta sätt uppmärksamma våra kunder som använder seriella protokollkonverterare för modbus-TCP/IP Moxas MGate MB3000 serierna att säkerhetsproblemet med felaktig autentisering minskas med de nya FW. Nyligen levererade produkter har senaste versionerna, kontrollera nedan om du har en version som berörs. Notera att FW-ver. skiljer sig mellan produktserierna. Kundanpassade fasta program hanteras separat. Kontakta Cat support om ni har frågor kring detta.

Typ av säkerhetsproblem

Påverkar:

1 Otillräcklig validering (CWE-287) En angripare kan kringgå autentisering, få åtkomst till funktioner i enheten och få tillgång till administratörsrättigheten.

Berörda produktserier, versioner och lösningar

MGate MB3180 Firmware version 1.8 eller tidigare (lägre siffror)
MGate MB3280 Firmware version 2.8 eller tidigare (lägre siffror)
MGate MB3480 Firmware version 2.6 eller tidigare (lägre siffror)
MGate MB3170 Firmware version 2.5 eller tidigare (lägre siffror)
MGate MB3270 Firmware version 2.8 eller tidigare (lägre siffror)

Lösning

  1. 1. Ladda ner en ny FM/SW, länk nedan.
    2. Efter att ha uppdaterat till ny FW kan ni skapa konto med lösenord för säkrare inloggning.
MGate MB3180 Symbol Ladda ner Firmware v2.1 Release notes
MGate MB3280 Symbol Ladda ner Firmware v4.0 Release notes
MGate MB3480 Symbol Ladda ner Firmware v3.1 Release notes
MGate MB3170 Symbol Ladda ner Firmware v4.1 Release notes
MGate MB3270 Symbol Ladda ner Firmware v4.1 Release notes
Version 1.0 Information distribuerad 200303, FWs versionsdatum kan vara tidigare.
Tidigare information 190925, se Moxa Security Adv. MGate´s 
För MB3180 (motverka CWE-200 och CWE-521) rekommenderas där dessutom:
MB3180 – Moxa recommends our customers follow below instructions to mitigate potential risks:

  1. 1. Upgrade to the latest firmware and disable HTTP and Telnet communications.
    2. Use Moxa utilities (MGate Manager, NPort Administration Suite Utility) to change device configurations or monitor the device status remotely.
    3. Use a VPN tunnel for a secure and protected connection between the devices and host PC.
Blått lås över ett och nollor

Läs mer om kända problem på sidan om säkerhetsrådgivning, klicka här

Produktsida MGate MB3170 & MB3270 Symbol för Hämta datablad
Modbus till TCP/IP konverterare MGate lilla MB3-familjen Produktsida MGate MB3180, MB3280 & MB3480 Symbol för Hämta datablad