release 20211206

Sårbarheter med anledning av sårbarhet Realtek SDK

20211202: Ingen av Moxas produkter anses påverkade i dags dato

Ett antal sårbarheter har hittats i Realtek SDK som används i flera hundra tusen enheter världen över. Sårbarheterna kan leda till att en obehörig angripare fjärrledes kan angripa utrustningen, undgå behörighetsnivåer och i målenheten exekvera godtycklig/skadlig kod.

Kontakta Cat support om ni har frågor kring detta.

 

Referenser

 

Typ av säkerhetsproblem

Påverkar:

* Specificeras i referensensrapporterna ovan Bl.a. möjlighet till  fjärruppkoppling av obehörig, exekvering av kod samt överridande av behörighetsnivåer.

Berörda produktserier, versioner och lösningar

Moxa  har undersökt denna sårbarhet och konstaterar att ingen av produkterna i befintligt sortiment, eller äldre som täcks av garanti, påverkas vid dags dato. Moxas team för Cybersäkerhet (CSRT) kommer fortsätta att övervaka detta och vid minsta påverkan på Moxas produkter omedelbart uppdatera informationen.
Version 1.0 Information distribuerad 211208
Blått lås över ett och nollor

Läs mer om kända problem på sidan om säkerhetsrådgivning, klicka här