Tecknad kring Prediktivt underhåll, klickbar till video fil

 

Tanken med det prediktiva underhållet är att åtgärder för underhåll sker innan ett haveri inträffar och att de förebyggande åtgärderna sker vid rätt tillfälle/tidpunkt, eller att senarelägga de förebyggande åtgärderna så mycket det går för att ändå bibehålla driftsäkerheten. Genom att samla in data och analysera denna går det även att få olika typer av scenarios som kan öka visualisering av informationen och hur anläggningarna kan styras bättre genom att identifiera samband när processer inte är så effektiva som de borde vara. Det gäller att få tag på data, kunna samla in den, analysera, finna lösningar och att verka därifrån – men dessutom är det en fråga om att mäta rätt saker.

 

 Underhåll på enklare vis med Smart maitenance

Läs mer

Prediktivt underhåll genom maskiners ”IQ”

Symbol Play video How to get started with Predictive Maintenance (öppnas i nytt fönster)

Se en kort film

I videon går vår kollega Wade på Moxa genom 4 enkla steg som kan vara lämpliga att börja med inför ert prediktiva underhållsarbete.

 

Har du frågor så kontakta oss på Cat AB