Moxa Inc.

3 Connectivity Tips for Switchgear and UPS Power Quality Monitoring

Maintenance engineer testing medium voltage switchgear and bay control unit. Relay protection system

As more and more electrical equipment is used in industrial applications, the need to protect these critical systems also increases. Unexpected power outages lead not only to higher maintenance costs of your electrical equipment but also to lower operational efficiency, productivity, and overall business revenue. To ensure a stable power supply, you need to monitor the power quality in your application to protect your electrical equipment from unwanted interruptions and damaging fluctuations.

Switchgears and uninterrupted power supplies (UPSs) are two essential pieces of equipment to consider when developing a comprehensive power quality monitoring plan. In general, switchgears are the first stop when utility power flows into your factories and data centers. These devices transform voltage, monitor power current, and protect your industrial equipment from abnormal fluctuations in electricity. As a result, you need to constantly monitor the status of circuit breakers, surge protectors, current transformers, and power quality meters used inside your switchgears. In addition, UPSs are used to provide nonstop power supply when the main power source fails and your backup power supply, such as a generator, is not immediately available.

Schematisk skiss sensorer kommunikationssystem och EMS

To monitor the real-time status of your application’s power quality, switchgears and UPSs need to connect with an energy management system (EMS) so that operators can make instant decisions to minimize system downtime. Establishing a reliable communication system in between allows you to monitor power quality and respond to emergencies in time. Here are three tips you can consider when developing your communication systems for power quality monitoring applications.

First, your communication system needs to withstand high EMI. As for your electrical equipment, communication systems for power quality monitoring also need to be protected to ensure operators can receive the real-time status of power quality. Your communication devices are usually located near power systems that generate high EMI, which can easily interrupt network communications.

To minimize these interruptions, you need a reliable solution with EMI immunity. Fiber cables provide strong EMI immunity over long distances and are an ideal option for transmitting data from the power equipment to the control center. In addition, your connectivity devices should feature additional protection mechanisms, such as dual-power and dual-port inputs, ensuring nonstop operation if one of the power sources or ports fails.

Second, your communication system requires rapid recovery to reduce downtime. Connected devices for power quality monitoring are usually serial-based and use industrial protocols, such as Modbus RTU. On the other hand, EMSs usually use Ethernet-based OT/IT protocols, such as Modbus TCP, SNMPv3, and BACnet/IP. It usually takes a protocol gateway to enable communication between these devices and systems that use different communication protocols.

When communication errors occur, operators cannot receive the status of power quality in time, making it difficult to spot abnormalities for incident responses. Furthermore, it is challenging for engineers to perform root cause analysis when they lack sufficient information and need to overcome the increased complexity of troubleshooting across different protocols. When choosing a protocol gateway for your communication system, check if it comes with troubleshooting tools that can help you quickly identify the root cause of an incident and get your system back online quickly.

Third, plan wisely for your communication network and get your power data online easily and securely. A variety of sensors related to power stability are available. When you develop a power quality monitoring application, you need to collect not only power-related data but also environmental data to ensure a stable power supply without environmental interruptions. Both power and environmental sensors come in a variety of interfaces, so choose connectivity solutions that are easy to install and maintain in a space-limited cabinet.

Your network plan should also include connectivity security. When your switchgears and UPSs are connected over public networks, they may expose your systems to potential threats. Thus, your networking devices need to be protected so that vulnerabilities cannot be exploited by hackers.

As a leading expert in industrial connectivity, Moxa has helped customers implement smooth, reliable, and secure communication systems for power quality monitoring applications. Download Moxa case studies and see how other companies developed communication systems for their switchgears and UPSs with Moxa solutions.

Do you need help selecting connectivity or networking products for your project? Download Moxa E-book 101 and learn about the key criteria for choosing the right products for your needs, or contact Cat AB.


Nyheter från Cat AB

 • Midsommar

  Nu firar vi midsommar i solens sken. Kontoret öppnar den 27 juni kl 09:00. Trevlig helg önskar vi er alla
 • Senaste nyhetsbrevet från Cat AB

  Nyheter och tips från Cat AB, så heter vårt nyhetsbrev som kommer ut 1-2ggr/ månad med någon extra utgåva om... Läs mer »
 • NAT-102 Moxas nya adressöversättare med brandvägg

  NYHET! NAT-102, Moxas industriella adressöversättare med brandvägg kan hjälpa er att få tillgång till fler IP-adresser via privat adressering, men de kan även användas för att skapa lika interna nätverk eller för att öka datasäkerheten.
 • Moxas svar ang. sårbarheter och Realtek AP-Router SDK

  Moxa svarar på sårbarhet funna i Realtek SDK där många hundra tusentals enheter världen över kan ha drabbats, Moxa har i dags dato (2 december 2021) ej funnit att sårbarheten kan användas i Moxas befintliga sortiment eller i produkter vilka omfattas av garantitid.
 • Moxas svar angående sårbarhet och InterNiche Stack (INFRA:HALT)

  Ett antal sårbarheter(14) har hittats i flera HCC Embedded’s InterNiche stack (NicheStack) samt i NicheLite. Ingen av Moxas produkter i sortimentet eller med giltig garantitid anses påverkade vid dags dato (2 dec. 21).
 • Nya avsnitt Security Talks

  Security talks med Moxas Jesse och Thomas Burk, Mitsubishi Electric Automation (tidigare chef för OPC Foundation). Hör med om säkerhet, få koll på nya förkortningar och lär av erfarenheter inom cybersecurity.
 • Lilla biblioteket

  I lilla biblioteket har vi börjat samla artiklar och publikationer som vi på Cat tycker är intressanta. Kom gärna med tips och idéer
 • Ny manual_ Moxa SW License Portal

  Ny manual för Moxas licensportal
 • Bygg första linjens nätverksskydd med Moxas nya EDR-, en ”All-in-One”

  Bygg första linjes nätverksskydd direkt framför er utrustning eller nät. EDR-G9010 innehåller förutom funktion industriellt anpassad brandvägg, en router, en switch, möjlighet till att skapa VPN-tunnel, utföra virtuell patchning och hantering via NAT.
 • Uppgraderad hårdvara på flera av Moxas produkter

  Flera av Moxas produkter uppgraderas hårdvarumässigt, samtliga bakåtkompatibla och utan att påverka existerande programvara. -gäller bland andra NPort 5400, Uport... Läs mer »