Bild för att visualisera industriella nätverk och olika arbetssätt

Strategier avseende industriella nätverk för ökad cybersäkerhet 

Industriella nätverk blir allt mer komplexa då de fortsätter växa både i storlek och omfattning. Utvecklingen med att ansluta industriella enheter har skapat en relation mellan IT-nätverk och de en gång så isolerade industriella nätverken. Det är inte bara utrustning på fält och längst ute i näten som vidareutvecklas, även nätverks infrastruktur utvecklas med olika strategier varav segmentering är ett exempel. Som ett resultat av detta är det viktigt att de som arbetar med OT och IT samverkar. Genom att i, och till, de industriella nätverken implementera de av IT redan kända åtgärder för cybersäkerhet kan klyftan mellan de tidigare olika arbetssätten överbryggas och en samsyn på industriell säkerhet uppnås enklare.

Hur säkrar ni ert industriella nätverk?

Läs mer om strategier för industriella nätverk…