Försvara dina industriella nätverk genom att förstärka cybersecurity men ändå inte ge avkall på effektivitet i produktionslinorna

Översikt IT vs. OT Några exempel Checklista Produkter Mer information Kontakta oss

Det kan vara stora skillnader mellan IT och OT

IT

OT


Bildsymbol för IT person Affärsanalytiker, CIO, IT arkitekt etc.


Symbolbild OT Plant Manager, Controll Engineer, COO

Första prio Sekretess Tillgänglighet
Fokus Dataintegritet är viktigast Kontrollprocesserna, inga driftstopp
Skyddsmål Windows datorer/PC/Servrar Industriella enheter, I/O, streckkodsläsare etc.
Miljö/förhållanden Kontorsmiljöer/ tempererade datahallar Extrema temperaturer, vibrationer och stötar

Några exempel och referensprojekt

Med över 30 års erfarenhet inom industriell nätverksamhet har Moxa och Cat AB tillsammans med  kunder och partners byggt upp kunskap och expertis som möjliggör erbjudandet om produkter och lösningar för att bygga säkra nät för seriekommunikation, I/O, PLC, SCADA-system, fabriksnätverk och fjärråtkomst. Ladda ner en broschyr för att veta mer om några av projekten som gjorts och se hur detta kan hjälpa er genomföra säkerhetsåtgärder i era industriella nätverk.

Skydda PLC och SCADA

Skydda fabriksnätverken

Säkra fjärråtkomst

Kund: Partihandel med bränslen och service av utrustning för olja / gas
Utmaningar
Högkapacitets olje-och gasledningar kan sträcka sig tusentals kilometer. Pumpstationerna längst rörledningen är utrustade med diverse analysutrustning, sensorer och PLCer. Företaget ifråga fann det utmanande att upprätthålla en säker och stabil nätverksanslutning mellan stationerna och fjärr SCADA-systemet eftersom varken PLC eller I/O enheterna hade några säkerhetsfunktioner.
Bi.ld på oljeledning för att illustrera kundexempel där säkerhet mellan stationer och SCADAsystem var osäkra

Gasledningar behöver övervakas och kontrolleras oavhängt längd och kapacitet

Kund: Fordonsindustri
Utmaningar
En anläggningschef för en fordonsindustri planerade att digitalisera fler produktionsprocesser. Anläggningen innehåller styr- och kontrollutrustning vilka använder EtherNet/IP. Det är ett storskaligt industriellt nätverk och företaget hade vissa problem att övervaka och visualisera nätverkstopologierna. För att realisera digitaliseringen är samtliga nätverk sammankopplade från ändnoder, hela vägen till ERP (flertalet enheter även till molnet). Det är av största vikt att ha bra cybersäkerhet utan att äventyra produktionseffektiviteten.
Automatiserad fabrikslokal med självgående fordon, AGVer

Visualisera säkerhetsstatus i stora fabriksnätverk

Kund: CNC maskintillverkare
Utmaningar
Maximering av nätverkets uppetid ökar maskinproduktiviteten. Därför behövde en ledande tillverkare av mekaniska kraftpressar tillhandahålla en mer tidsanpassad och effektivare service för att säkerställa förbättrad maskinprestanda och effektiv felsökning. Först provade maskinbyggaren en Windows-baserad fjärrkontroll (RDC), men säkerhetsrisker och höga extrakostnader gjorde att detta inte var en effektiv åtgärd. Dessutom medför den Windows-baserade datorn i sig säkerhetsrisker, och risken för attacker ökar ännu mer när datorn ansluter till Internet.
Säkrare kommunikation med CNC maskiner med hjälp av certifierad utrustning från Moxa

CNC maskiner som sköts eller får underhåll via fjärruppkoppling behöver skydd.

Checklista för er industriella cybersäkerhet 

Använd gärna vår checklista för att försäkra dig om att ni har utfört de säkerhetsåtgärder ni behöver och väljer de lösningar som passar era behov. Ladda ner checklistan och läs även rekommendationerna (pdf)

Bild på enhet med lås som ska symbolisera en säker enhet

Secure Devices

 • OKIdentifiera och kontrollera vem som kan logga in i utrustningen.
 • OKÖka komplexiteten i lösenorden för förbättrad åtkomstkontroll.
 • OKVerifiera att enheter är auktoriserade innan de får åtkomst till nätverket och andra enheter.
 • OKKryptera konfidentiell seriell data för att säkerställa dataintegriteten.
 • OKKryptera konfigurationsdata för att öka konfidentialiteten.
 • OKVälj leverantörer vilka snabbt besvarar rapporterade sårbarheter och åtgärdar.
Bild som ska symbolisera säker nätverksstruktur

Secure Network Infrastructure

 • OKSegmentera storskaliga nätverk till mindre för att undvika att nätverksproblem avbryter verksamheten eller kraschar nätverket.
  OKFiltrera bort obehöriga paket och blockera obehörig åtkomst för att förbättra åtkomstkontrollen.
 • OKSkapa en säker tunnel för krypterad dataöverföring.
 • OKAnvänd industriella brandväggar, VLAN eller ACL, troligen de mest lämpade och kostnadseffektiva alternativen för industriella styrsystem.
Bild på en ritad skärm med lås på
  • Security Management
  • OKSkapa säkerhetspolicyer som är i samklang med era nätverkskrav.
  • OKSäkerställ att alla era enheter i nätverket är konfigurerade till samma säkerhets nivå.
  • OKUtför kontinuerligt kontroll av säkerhetsstatus på var enhet för att säkerställa hela nätverkets säkerhet.
  • OKGör regelbundna kontroller av nätverket för att se om några nya enheter har lagts till.
  • OKSpar alla händelseloggar som referens för kontroll i händelse av avbrott/störning.

  Produktportfölj, utrustning med utökade säkerhetsfunktioner

  Routrar

  Övervakningsbara Ethernet switchar

  Rackmonterade Ethernet switchar

  Industrial Managed Ethernet Switches

  2 st rackmonterade IKS-6726A Ethernet switchar från Moxa

  Rackmount Ethernet Switches

  Läs mer på moxa.com Läs mer Läs mer på moxa.com

  Acesspunkter och WiFi klienter 802.11n

  Säkra deviceservers

  Seriell gateway för
  Modbus till DNP3

  Industrial 802.11n Wireless AP/Client

  NPort 6150 en säker device server från Moxa

  Secure Terminal Server

  Snygga MGate 5109 en Modbus till DNP3 gateway

  Modbus-to-DNP3 Serial Gateway

  Läs mer på moxa.com Läs mer på moxa.com Läs mer på moxa.com

  Program för nätverksövervakning

  Program för säker fjärraccess

  Moxa Remote Connect suit

  Secure Remote Access-MRC Suit

  Har du funderingar kring dataintrång, cyberattacker eller andra säkerhetsfrågor så står vi till ert förfogande. Vi är aldrig längre bort  än ett telefonsamtal, hör av dig!

  08-733 00 20  Cats blå och svarta logotype

  Läs mer på moxa.com Ladda ner info (pdf) Kontakta Cat AB för mer info (e-post)

  Mer information

  Download Guidebook

  Ladda ner ett white paper

  How to get IT Engineers up to speed in the OT world

  Läs mer om IIoT

  Hur kan Moxas utrustning för edge connectivity förenkla inhämtning av data och vad finns idag

  Bild som är tänkt illustrera illvillig person som utför cyperattacker

  Ladda ner

  En grafisk guide hur implementering av säkerhetsfunktioner mot dataintrång inom industri kan utföras (pdf)

  • Programmering

   Behöver du egensnickrad kod på din produkt? Vi kan hjälpa dig! Vi har erfarna programmerare redo att anpassa produkterna åt… Läs mer »

  • Köpvillkor

   Läs våra allmänna köpvillkor här

  • OK

   Att välja rätt…

   Det kan vara svårt att veta exakt vilka produkter som behövs för att tillgodose just era behov, eller om produkt… Läs mer »

  • Moxa ikon

   Agenturer

   Cat AB jobbar med flera namnkunniga agenturer: MOXA, Advantech och Barix är några av de största och starkast etablerade på… Läs mer »