edsP506E4PoE

En Ethernetswitch med PoE möjliggör kameraövervakning även på platser långt från strömuttag i väggen, här på bilden visas en enhet som sitter i ett skåp och i bakgrunden synd en tunnelmynning i snölandskap.