Befäst ert försvar av OT och industriella nätverk
Introduktion Cyberhot Varför Moxa? Mer information Kontakta oss

Säkra era industriella nätverk hela vägen ut

Både från ansvariga för företags likväl nationers datasäkerhet och de personer som arbetar som drifttekniker eller på fältet inom olika branscher så kommer initiativ att öka den industriella cybersäkerheten. Å ena sidan har det växande antalet incidenter och cyberattackerna på kritisk infrastruktur såsom städers strömförsörjning, olje- och gasledningar samt vattenreningsverk fått regeringar runt om i världen att genomföra nya lagar och förordningar vilka kräver starkare industriell nätverkssäkerhet. (The Directive on security of network and information system, The NIS-Directive) och i janauari 2023 trädde NIS2 i kraft. Utöver detta finns  även EU:s direktiv om kritiska entiteters motståndskraft (CER) och detta berör naturligtvis företag och instutioner i alla EUs medlemsstater.

Å andra sidan har privata företag sedan ett tag insett att de inte längre är immuna mot cyberattacker och de tar ofta också frågor om hur potentiella cybersäkerhetsrisker i nätverken ska hanteras på största allvar.

I själva verket har industriell cybersäkerhet blivit mer av allas vårt ansvar och detta kräver ett nytt sätt att tänka då det gäller datasäkerhet. Fortsätt att läsa så ska vi försöka visa hur Cat och Moxa kan hjälpa dig att säkra och befästa försvaret av era industriella nätverk, säkerhet i vart steg hela vägen fram i ert industriella nätverk. Cat och Moxa är veteraner då det gäller produkter och lösningar för att skydda industriella nätverk och utrustning för kritiska applikationer som används av industri och myndighet där kraven på robusthet och tillförlitlighet är högt.

Infografic -A guide to mitigrate cyberthretas inside OT network

Ladda ner en pdf-fil som Moxa skrivit om hur ni kan mildra cyberhoten som kan finnas mot era industriella nätverk

Potentiella cybersäkerhetshot mot era nätverk

Lack of security boundaries

Är nätverket en enda stor gemensam cell innanför…

Avsaknad av gränser mellan olika nätverk

Trots att brandväggar kan hejda externa fientliga anfall…

…så kan otrevliga saker ske på insidan.

Lampan lyserUtan ordentlig nätverkssegmentering och tillbörliga inställningar som tillsammans skapar säkerhetsgränser mellan grupper och i nätverken så kan både sabotageprogram och interna hot fortfarande spridas över hela stora nätverket.
Uncontrolled Access

Att använda standard PW eller inget alls…

Icke kontrollerad access till OT-nätverk eller enheter

Trots det bekväma med att enkelt låta alla tekniker komma in på nätverken…

Lampan lyserGenom att använda fabriksinställningar, svaga inloggningsuppgifter eller brist på behörighetskontroll är det som att lämna dörren öppen för vemsomhelst att stiga på och manipulerar med ditt nätverk.
Only Monitoring and detect

Att bara övervaka och ertappa…

Endast övervakning och upptäckt

Att bara övervaka och upptäcka hot är inte tillräckligt för att skydda sig…

Lampan lyserDet är viktigt att vidta åtgärder efter varje incident, exempelvis att anpassa din säkerhetspolicy eller installera en patch-baserad IPS* 
Security patches are not feasible

Väl fungerande utrustning som leverantören inte längre tar ansvar för…

Programfixar för säkerhet är inte genomförbara eller otillgängliga

Äldre enheter som fortfarande är i drift där vissa inte underhålls längre av leverantören och du får därmed inga säkerhetsuppdateringar…

Lampan lyserEn virtuell patchning kan snabbt implementera säkerhetspolicier och är avsedd att förhindra att en exploit uppstår som ett resultat av en nyligen upptäckt sårbarhet i ert nätverk innan en attack sker. En virtuell programfix kallas ibland en webbapplikationsbrandvägg (WAF).
Poor visability is bad

Network management and security management software!

Dålig överblick över nätverkets säkerhetsinställningar och status

Att övervaka och felsöka enheter och maskiner en och en är inte praktiskt…

Lampan lyser Programvaror för nätverksövervakning, samt sammanställning och analys av säkerhetssystem, kan hjälpa er att bättre förstå och visa ert systems status och förbättra förmågan att förstå huvudorsaken till det inträffade (RCA)**

Moxa säkrar era OT nätverk med integrerad OT-IT säkerhet

Säkra industriella nätverk

• Industriell brandvägg och VPN
• Robusta nätverksenheter
• Tillgång till nätverk
• Säker fjärruppkoppling
• Nätverksövervakning/admin.
• Datakryptering

CSRT and industrial reliability

Skydd av industriella nätverk

• Industriell IPS/IDS
• Nästa generations industriella
brandvägg (NGFW)
• Nätverkssegmentering
• Vitlistnings-funktion
• Säkerhetshantering

Knapp Mer infoLäs mer

Blå cirkel, stärkt skydd av industriella nätverket

Grön, den inre cirkeln ovan, försvara nätverket

Läs merLäs mer

Varför välja Moxa?

För att minska skillnaderna mellan  OT och IT världen så erbjuder Moxa lösningar som är designade och utvecklas för att på ett så fullgott sätt som möjligt  skydda industriella nätverk

Unite Networking and Cybersecurity

Continuously Enhancing Security

Development for IT/OT Security

Moxa unites industrial networking and cybersecurity expertise to provide layered protection for your industrial networks. Moxa takes a proactive approach to protect our products from security vulnerabilities and help our customers better manage security risks Moxa has partnered with TXOne Networks to respond to the growing security needs of industries as well as the security demands from IT/OT personnel.

Mer information

*Vad är IPS? Intrusion Prevention System, ett intrångsskydd i form av programvara som förhindrar att obehöriga får åtkomst till datornätverket. Moxas industriella IPS har anpassats specifikt för att skydda OT-nätverk mot cyberhot utan att störa den dagliga driften.

**RCA= Root Cause Analysis, att gå till botten med problemet och få fram huvudorsak och ibland även kopplingar till systemfel.

Download Guidebook

Ladda ner ett white paper

Securing Network Devices with the IEC 62443 Standard

Läs mer, Moxa Connection

 Industrial Network Vulnerabilities You Need to Mitigate

 Secure Cloud Services for Remote Machine Access

Download Guidebook Debunking the Cybersecurity Myths and Adopiting Best practice

Läs mer om INDS

Pressmeddelande om Moxas  Industrial Network Defense Solution, med IT-tekniker såsom Intrusion Prevention System (IPS) som anpassats och vidareutvecklats för industriellt bruk. (Nytt fönster, PM på engelska)

Bild som är tänkt illustrera illvillig person som utför cyperattacker

Ladda ner

En grafisk guide hur implementering av säkerhetsfunktioner mot dataintrång inom industri kan utföras (pdf)

Case study

Ladda ner

Moxa har tagit ett helhetsgrepp på industriell nätverkssäkerhet och hjälpt sina kunder att bygga säkra nätverk genom att erbjuda skydd av allt från PLCer och SCADA-system till fabriksnät och säker fjärråtkomst. Ladda ner brochyren för att ta del av några lösningar och se vilka säkerhetsåtgärder som kan vara genomförbara i era industriella nätverk.

 • Programmering

  Behöver du egensnickrad kod på din produkt? Vi kan hjälpa dig! Vi har erfarna programmerare redo att anpassa produkterna åt… Läs mer »

 • Köpvillkor

  Läs våra allmänna köpvillkor här

 • OK

  Att välja rätt…

  Det kan vara svårt att veta exakt vilka produkter som behövs för att tillgodose just era behov, eller om produkt… Läs mer »

 • Moxa ikon

  Agenturer

  Cat AB jobbar med flera namnkunniga agenturer: MOXA, Advantech och Barix är några av de största och starkast etablerade på… Läs mer »