mGate 5114 konverterar mellan IEC 101 och 104 samt Modbus RTU och TCP
Översikt Utmaningar Lösningar Produkter Kontakta oss

Den perfekta uppgraderingen av ert kommunikationssystem

Tekniker med PC i en driftcentral           

För att kontinuerligt kunna förbättra operativ effektivitet för elnät och kraftstationer är systemuppgraderingar omöjliga att undvika. Systemuppgraderingar är ofta en utmaning. Det rör sig troligen om att finna en lösning vilken integrerar ett nytt system i det nuvarande kommunikationsnätet och helst till en minimal kostnad och med så få mantimmar som möjligt. Moxas nya protokollomvandlare, Modbus Gateway MGate 5114 kan vara svaret på många operatörers böner. MGate 5114 är konstruerad för uppgradering av datakommunikationen i och från ett kraftverk. Denna modbus gateway har flera protokollkonverteringskombinationer för Modbus RTU / TCP och IEC 60870-5-101 / 104, den är lätt att konfigurera och har tydliga felsökningsfunktioner om underlättar drift och underhåll.

Tre aspekter för en lämplig lösning inför systemuppgradering

Bild som ska symbolisera kostnadseffektiv lösning

Kostnadseffektivt

Bild för att symbolisera minimal tid

Minskad utvecklingstid

Bild på verktyg och hand som gör ok tecken

Mindre underhållsarbete

Då det gäller systemuppgraderingar finns tre viktiga aspekter då det gäller protokollkonvertering att ta hänsyn till, de är kostnad, tid och arbetsåtgång. Ingenjörer tenderar vanligtvis att välja lösningar såsom digitala plattformar (datorer) vilka erbjuder flexibla möjligheter. Ibland är det inte den bästa lösningen då det visar sig vara tidskrävande och en kostsam utvecklings- och kanske även drift-kostnad i längden. I Moxas sortiment finns flera typer av industridatorer och mindre digitala plattformar. Vissa är anpassade för användning vid vindkraft, andra för applikationer inom solenergi. Läs mer på Moxas sida med fokus på energisektorn. Behöver ni etablera kommunikation mellan 2 olika system så kan en fristående gateway med protokollkonvertering vara ett lämpligt alternativ, någon programmering behövs då inte. En gateway av detta slag kan även vara en del i uppgraderingen mellan det äldre systemet och det nyare. Dessutom har en fristående gateway redan ett inbyggt verktyg för diagnostik vilket kan användas både vid installation och för effektivisering av drift och underhåll.

Den smidiga genvägen till protokollkonvertering

Moxas MGate 5114 är en gateway för protokollkonvertering utvecklad för kommunikationssystemen och applikationer i och kring kraftverk. Dessa produkter erbjuder förutom protokollkonvertering även användbara verktyg för drift och underhåll, detta för att underlätta under övergångsfasen, vilken ibland kan vara lång.

Olika protokollkonverteringar  Enkel konfiguration   Enkelt underhåll 

Oavsett vilken typ av systemuppgradering du ska göra så har Moxa lösningar för för att konvertera mellan olika protokoll- Mgate 5114 är en gateway som kan hantera flera olika protokollkomnverteringar mellan Modbus RTU, Modbus TCP, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 och därmed hantera ett stort antal scenarios. Se hela tabellen

Bild som visar vad MGate 5114 exempelvis kan konvertera

Effektiv systemintegration för dina kraftverksapplikationer

electrical engineers discussing work

Uppgradering på kraftverket

Uppgradringar av applikationer och system på kraftverk och kommunikation kring elnät sker på många olika sätt. Ladda ner en brochyr och se om Mgate 5114, gör olika typer av protokollomvandlingar smidigt och enkelt.
Application note (pdf)

MGate 5114

1-ports Modbus RTU/TCP/IEC 101 till IEC 104 gateway

• Protokollkonvertering mellan Modbus RTU/ASCII/TCP, IEC 60870-5-101 och IEC 60870-5-104
• Enkel konfiguration via webb-guide
• Övervakar status och feluppkomster för enklare underhåll
• Inbyggd trafikövervakning / diagnostic för Modbus RTU/TCP och 101/104 underlättar felsökning

Blå skylt med text Läs mer >>

Bild på MGate 5114

Kontakta oss på Cat AB så hjälper vi dig vidare med tekniska frågor, funderingar, priser och leveranstider. Klicka här och skicka ett mejl eller ring oss på telefon 08-733 00 20