Med IoThinx behöver du endast fokusera på den nya modulen, alla andra moduler fungerar ändå

 

Översikt Vanliga problem En lösning Mer information Kontakta oss

 

Ingen onödig omkonfigurering vid ändring av moduluppsättning

ioThinx 4510 har ett effektivt verktyg för webbkonfiguration vilket stöder ”unika namn för moduler / kanaler”. Enkelt uttryckt kommer konfigurationsinställningarna, inklusive Modbus-adressen / kanalbenämningen i RESTful för SCADA, automatiskt att motsvara den specifika modulen. Oavsett om du ändrar modulens sekvens eller lägger till eller tar bort en modul krävs ingen ytterligare konfiguration. Du behöver bara konfigurera den nyligen tillagda modulen. Dessutom innehåller webbkonfigurationsverktyget GUI-designfunktioner, till exempel drag-and-drop, något som gör att du kan anpassa I / O-sekvensen och typerna intuitivt. Funktionen gäller även för Modbus TCP och RESTful API protokollen.