Åtkostkontroll ända ner på nodnivå ska skyddas

 

Översikt Vanliga problem En lösning Mer information Kontakta oss

 

Utöka datasäkerheten ända ut i noden, sista biten ner på enhetsnivå

  • Funktionen för cybersäkerhet i Moxas IoThinx4510 täcker både kommunikation på enhetsnivå ute vid noden och kommunikationen över nät. Det finns 3 olika nivåer för att kategorisera användarna i grupper. Du kan också konfigurera enheten via https för att säkerställa att känslig information inte kan nås av andra personer. För att verkställa säker dataöverföring stödjer ioThinx datakryptering för alla IT-protokoll (MQTT, RESTful API, SNMP). För OT-protokoll, såsom Modbus, vilka överförs i vanlig text finns funktioner för åtkomstkontroll så att endast behöriga IP adresser kan komma åt ioThinx. Moxa vet att även om nätverksenheterna har ett fast pris så kan den data som enheten sänder vara ovärderlig. Med detta i åtanke gör cybersäkerhetsfunktionerna att IoThinx 4510 troligen blir den perfekta utrustningen för ditt system.