Smart IO levererar data till ett publikt nät (IT)

Översikt Fältdata  Data till OT/Scada  Data till IT Produktöversikt Mer information Kontakta oss

Leverera dina I/O data till ett IT moln

Över hela världen anammar industrier IT som en del i produktion och viktig del av automatiseringen, företagen hoppar av förklarliga skäl ombord på IT-tåget. Det betyder att IT-tekniker behöver produkter och tjänster vilka gör det möjligt för dem att ansluta OT (utrustning som har olika typer av driftsdata) till IT-nätverk. Även om IT-ingenjörer ofta kan mycket om de olika IT-protokollen som används för att överföra data över ett nätverk, är de mindre bekanta med de många OT-protokoll som används i företagets applikationer. Det finns tre nyckelåtgärder som kan hjälpa dig att skapa en säker och effektiv dataanslutning mellan dina OT och IT-system.

• Konvertera I/O signaler till olika protokoll: RESTful API, SNMP, Modbus, Active Tag.

• Skicka data till ett IT moln eller databas.

• Säkerställa att data är fullständig genom att komplettera data automatiskt /på begäran/enligt schema.

Bild på en Moxa E1214 som är kopplad till ett publikt nät via Moxas programvara UA suit och en UC-8512 Moxas Edge gateway vilken konverterar protokoll och skickar det till en molntjänst ex Microsoft Azur eller AWS

Konvertera I/O till olika IT Protokoll

Moxas Smart I/O är en gateway vilken konverterar I/O signaler till en mängd olika protokoll och stödjer de mest använda protokollen för att ta emot data:

  • •  RESTful API
    •  SNMP
    •  Active tags (undantag drivs automatiskt till MX-AOPC UA Servern)
    •  Modbus/TCP

I bilden syns en UC-8100 med ThingsPro, en IIoT Gateway. Läs mer om dem här.

IoLogik kan aktivt pusha data vid händelser

 

Leverera data till ett IT moln eller en databas

På grund av det faktum att IIoT-applikationer kräver insamling och bearbetning av stora mängder data samt att mängden av data som behandlas expanderar i en ständigt ökande takt, utgör en viktig aspekt av systemets prestanda HUR man distribuerar data till ett moln på ett säkert och effektivt sätt. Moxas MX-AOPC UA Suite ger det mest sömlösa, effektiva och kostnadseffektiva sättet att distribuera OT-data till ett IT-moln.

Traditionellt har det varit svårt för IT-ingenjörer att skriva agentprogram för att undersöka de tusentals register som används för fältdata. Denna svårighet beror på det faktum att fältets data hanteras med fältbussprotokoll, men data måste skrivas till en IT-databas. Dessa svårigheter kompliceras betydligt när det är dags att skala upp (utöka) en anläggning, särskilt eftersom den extra belastningen som skapats kan ge en enorm belastning på system som bygger på gamla datainsamlingsmetoder. MX-AOPC UA Suite kan användas för att samla in data från fältets register via Modbus-protokollet. Data kan sedan sändas till ett IT-moln, såsom Azure Cloud. En MES, en webbtjänst eller MX-AOPC UA Logger kan användas för att skriva data till en IT-databas, allt detta utan att behöva tillsätta ytterligare programmeringsresurser.

IoLogik 2500 enhet tar hjälp av MX OAPC programvars för att säkerställa korrekteheten i överför data

Säkerställa att data är fullständig genom att komplettera data automatiskt, på begäran eller enligt schema.

Alla är vi medvetna om att IN-data styr UT-data och att det i stora datamängder kan vara svårt att säkerställa kvalitén. En orsak till problem är anslutningsavbrott som uppstår i vilket nätverk som helst, det kan leda till dataförluster och kostsamma avbrott i verksamheten. Moxas smarta datainsamlingsmetod hjälper till att minska mängden data som behöver föras över nätverket och kontrollerar också att informationen är fullständig. Efter varje uppkoppling till nätverket så jämför MX-AOPC UA Logger den tidigare sparade data på SD-korten hos var inkopplad Moxa IoLogik 2500 enhet med realtidsdata som den lagrat lokalt i samband med sändning. Eventuell saknad data kompletteras genom att begära att enheten sänder eventuell förlorad data igen. För att ytterligare säkerställa tillförlitlighet i informationen kan användare dessutom ställa en begäran om dataöverföring när som så önskas, på ett specifikt datum eller varje dag på ett visst klockslag. Denna typ av smart datainsamling ökar kvalitén och resulterar i mer exakta analyser av Big data.

Scematisk bild hur programmet MX AOPC fungerar för exempelvis kontroll och omsändning

 

Cats blå och svarta logotype   

Kontakta oss på Cat AB så hjälper vi dig vidare med tekniska frågor, funderingar, priser och leveranstider. Klicka här och skicka ett mejl eller ring oss på telefonnr. 08-733 00 20

 

 

 

Download Guidebook

 

Läs mer om…

Hur ska du välja en intelligent nätsluss till din IIoT applikation? Ladda ner (Whitepaper på engelska)

 

Download Guidebook

Läs mer om…

Hur kan Moxas IIoT intelligenta nätslussar hjälpa till att utveckla dina applikationer. Ladda ner (på engelska Guidebook Moxas IIoT Edge Gateways)

Bild på hand som arbetar med Things Pro ikoner

Vad är Things Pro?

Datablad

Manual

Technical notes

Moxas ThingsPro sida (nytt fönster)

Vad är IIoT och hur kan en intelligent nätsluss effektivisera min vardag?

Läs mer på Moxas sida om IIoT in action (nytt fönster)

Symbol Play video

Titta på en inspelad föreläsning om

Industrial IoT and Intelligent Edge Connectivity (56 min i nytt fönster)

Symbol Play video

Titta på en inspelad föreläsning om

”- Allt som kan mätas kan förbättras” Trends and Challenges in Smart Factory (57 min i nytt fönster)