Security Talks, inspelade avsnitt

Moxa har bjudit in olika experter från industrin för att diskutera hur industriella nätverk kan skyddas. Om du är intresserad av att höra mer så klicka på videoklippen nedan. De är på engelska. Vi fyller på i vårt bibliotek vart eftersom nya spelas in. Hör gärna av dig till oss med kommentarer eller om du vill prata om hur riskerna i och kring era driftsystem kan minskas. Är du medveten vilka de är?

Security Talks Episode 4 (part I):

   What’s the Relation Between a Post-it Note and a Security Breach?  

Security Talks Episode 4 (part II):

Prevention is Better Than a Cure

Security Talks Episode 4 (part III):

   How to Protect Your Legacy Devices  

Comming soon…

Security Talks Episode 1:

   OT-centric Cybersecurity Countermeasures   

Security Talks Episode 2:

Customers’ Top Concerns About OT Cybersecurity

Security Talks Episode 3 (Part I):

How to Protect OT Networks

Security Talks Episode 3 (Part II):

How to Protect OT Networks

Moxa Security talks
Security Talks Episode 3 (Part III):

Getting Started With Industrial Cybersecurity

Varför välja Moxa?

För att minska gapet mellan OT och IT världen så har Moxa tagit fram lösningar med samordnade funktioner, lösningar som utvecklats för att skydda industriella nätverk från början och hela vägen in.

Enar nätverk och cybersäkerhet

Kontinuerligt förbättrad säkerhet

Utvecklar för IT/OT säkerhet

På Moxa samarbetar expertis inom industriella nätverk och  cybersäkerhet för
att kunna erbjuda flera olika nivåers skydd
för era industriella nätverk.
Moxa använder ett  proaktivt tillvägagångssätt  
för att skydda våra produkter
från säkerhetsproblem och
hjälpa kunder att bättre hantera säkerhetsrisker.
För att möta de hårda kraven på vidareutveckling
inom säkerhet så har Moxa bland annat ingått
ett partnerskap med TXone Networks,
ett samarbete som både utgår från behov
inom industri liksom säkerhetskrav från IT/OT personal.

Med lösningar från Moxa kan ert driftsystem och OT-nätverk få integrerad OT-IT säkerhet

Moxa kan skydda mot hot och angrepp och skapa nätverk och

En säker nätverksinfrastruktur som innebär nätverksadministration/ övervakning, säkra anslutningar till nätverket med industriella Ethernetswitchar och routers, säkra anslutningar till utrustning med produkter såsom säkra seriella omvandlare, protokollkonverterare eller fjärr I/O lösningar. För att möjliggöra ett säkrare OT-nät i den industriella cyberrymden återfinns program för säkerhetssystem såsom SDC, gränsskydd i form av IPS vilka även kan användas för att skydda den extra kritiska utrustningen längt ut i nätverket.