moxa-atex-certification-logo-image

Symbol för godkännande att använda i EXplosiv miljö

Certifierad för användning i Explosiva miljöer