Underhåll på enklare vis med Smart maitenancePrediktivt underhåll genom maskiners ”IQ”

Maskiners egen övervakning -Self-Monitoring – är en av flera inbyggda tester (BIT) i många moderna maskiner. Detta gör det möjligt för maskinen att utföra självtest och därmed upptäcka om maskinen behöver underhåll eller reparation. Typiska tester är kontroll av temperatur, ström, spänning, vridmoment i motor eller kommunikationskvalitet intern eller externt. Exempelvis skulle det kunna vara det minskade vridmomentutmatningen på en robotarm alternativt överhettning eller vibration i en CNC-motor. Då har ett problem identifierats. Men även efter att potentiella problem har identifierade kanske de inte kan lösas omgående, kanske kan tillgängligheten av tekniker vara begränsad eller så kan det vara kostsamt att kontrollera problem på plats under driftstiden.

 

Att samla maskindata och ansluta system till molnet möjliggör fjärrkontroll i realtid och fjärrunderhåll av fabriken och maskiner. Med full insyn i maskinens prestanda och systemstatus kan övervakning av aktuell maskinprestanda göras i detalj. Operatörer kan till och med se historiska data på liknande maskiner för att förutsäga resultatvariationer utanför de acceptabla gränserna. Med detta överflöd av data kan mjukvaruingenjörer bygga en matematisk modell baserad på pre-alarm-händelser för att förutsäga maskinfel, så att operatörerna proaktivt kan schemalägga underhåll, förbättra Mean Time to Repair (MTTR) och spara betydande vinstförluster från stillestånd och oförutsedda reparationer.

Genom att kombinera denna realtidsinformation med fjärransluten programvara för underhåll kan operatörerna också utföra viss service av maskiner på distans innan det uppstår kostsamma problem och med den här kunskapen kan planering ske så tekniker kan arbeta på tider det passar, allt för att minska kostnader och minimera driftstopp.

2 olika typexempel på övervakning av status på CNC-maskiner kan vara:

Kunden kan använda Moxa OPC UA-sviten för att samla produktions- och maskindata för att förvärva OEE (Overall Equipment Effectiveness). Temperatur, ström, oljenivå och tryckdata kan samlas in och skickas till ett privata moln över en VPN-gateway. Å andra sidan kan kunden använda en IIoT-gateway för att samla maskindata och skicka den till ett offentligt moln som Microsoft Azure och utföra dataanalys genom en Azure-försedd eller användarutvecklad algoritm för att hitta onormala mönster. Genom detta tillvägagångssätt kan maskinens underhållsingenjör utföra underhåll baserat på resultaten. Se bild nedan. Som ett resultat kan oväntad maskinavstängning undvikas och maskinens tillgänglighet öka.

Schematisk illustration hur data via en gateway kan tryckas upp i ett moln för att sedan nås av SCADAsystem

 

Fjärrunderhåll kan också uppnås genom att ansluta utrustning till färdiga IIoT- gateways. Datan skickas till MES och SCADA / Cloud Asset Performance Management-programvara för analys. Eventuella avvikelser som påverkar din produktionskvalitet meddelas dig på det sätt du satt upp utrustningen. Se figur nedan. Detta kan exempelvis innefatta onormala vibrationer i en CNC-maskin, fel i transportörens linjära motor eller om temperaturen för en återflödesugn i en ytmonteringslina faller för låg. Att på förhand kunna upptäcka och vidta åtgärder i tid sänker kostnader och spar tid vilket ökar produktionseffektiviteten.

Bild på säker fjärruppkoppling och nåbarhet av ex CNC-maskiner via Moxas Gateway och Microsoft Azur

Moxa har produkter och lösningar för kommunikationen mellan maskin och SCADA/MES system. Se en video

För mer information kontakta oss på Cat AB.

 • Programmering

  Behöver du egensnickrad kod på din produkt? Vi kan hjälpa dig! Vi har erfarna programmerare redo att anpassa produkterna åt… Läs mer »

 • Köpvillkor

  Läs våra allmänna köpvillkor här

 • OK

  Att välja rätt…

  Det kan vara svårt att veta exakt vilka produkter som behövs för att tillgodose just era behov, eller om produkt… Läs mer »

 • Moxa ikon

  Agenturer

  Cat AB jobbar med flera namnkunniga agenturer: MOXA, Advantech och Barix är några av de största och starkast etablerade på… Läs mer »