Meddelande om Covid-19

I och med pandemi Covid-19 och de restriktioner som införs för att förhindra att smittan sprids så har detta naturligtvis förändrat många människors vardag och liv. Hälsa och personlig säkerhet är av största vikt.

Cat har öppet och leveranser sker dagligen från vårt lager i Sundbyberg.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer..