SDS-3008: 8-portar Smart Ethernet Switch

Logotyp FCC certifikatLogotype CE certifikat

Industrial 8-port smart Ethernet switches

SDS-3008 Smart Ethernet-switch är den perfekta produkten för IA ingenjörer och maskinbyggare då åtkomst till Ethernet behövs.

Genom att göra maskiner och elskåp nåbara över Ethernet förenklar switchen både övervakning och underhåll.

Programvaran har utvecklades för att göra både konfiguration och installation betydligt snabbare och enklare än tidigare.

 

3 av de mest använda automationsprotokollen, dvs EtherNet /IP, PROFINET och Modbus / TCP-är inbäddade i SDS-3008, allt för att ge förbättrad driftsprestanda och flexibilitet. Att vi kallar den smart är en sak med den är naturligtvis kontrollerbar och synlig från ett övervakningssystem, HMI eller Scada.

Den smarta Ethernet switchen stödjer också en rad användbara kontrollfunktioner såsom IEEE 802.1Q VLAN, portspegling, SNMP och möjlighet att koppla in larm/varningar över relä. Den uppfyller kraven i standarden för enheter i automationsnät IEC 62443-4-1

eds3008_main

 

I korthet

• Webbaserat grafiskt användargränssnitt för snabb konfiguration och övervakning

• Stöd för industriella protokoll såsom EtherNet / IP, PROFINET och Modbus /TCP för integration övervakning i HMI /SCADA-system

  • • Stöder IEEE 802.1D-2004 och IEEE 802.1w STP / RSTP för snabb nätverksredundans
  • • IEEE 802.1Q VLAN för att underlätta nätplanering
  • • Portlås, SNMPv3 och HTTPS för att förbättra nätverkets säkerhet

• Rollbaserad kontohantering för självdefinierade administrationoch / eller användarkonton

• Automatisk backup konfigurator; ABC-02 för snabb händelselogg och konfigurationsbackup. Kan också möjliggöra snabbare omkopplingoch uppgradering av firmware

• Automatisk varning vid undantag via reläutgång

• Lokal logg och möjligheten att exportera filer.

• Säkerhetsnivåer och säkerhetsfunktioner baserad på och i uppfyllnad av standard IEC 62443

icon datablad PDF Datablad SDS-3008
Download Tech Note: Recommended Procedure for STP cable grounding on Moxa’s industrial ethernet switches

 

 

Produkter i denna serie

Info Portar
Ethernetportar Fiberportar
Namn Temperatur-
område
Managerbar Totalt
portantal
Gigabit
Ethernet
Ethernet
Portar
PoE
Portar
M SC M ST M SC