Arbeta och säkra nätverkens

noder och anslutningar

I varje steg,

från installationsfasen till det regelbundna underhållet.

Öka säkerheten i varje led

I en uppkopplad och sammankopplad värld kan varje nod i ett automationssystem utsättas för risk att exponeras för säkerhetshot. Att bara höja säkerheten i vart och en av er utrustning kan vara svårare än många tror. Säkerhet bygger på många faktorer och kontinuerliga förbättringar och uppdateringar kan behövas för att avvärja framtida cyberhot och angrepp. Moxas Edge connectivity är lösningar som vidareutvecklats från standarden för cybersäker automationsutrustning, IEC 62443, lösningar som ger utrustning längst ut i nätverket både ett högre skydd likväl ett verktyg för tydlig nätverksövervakning, från installations fas till dagligt underhållsarbete.

Skydd från första installation och hela vägen till daglig drift och underhåll