Moxa Inc. Översikt Industriell informationssäkerhet Säkrare nätverksinfrastruktur Resursbibliotek
Moxas lösningar för utökad cybersäkerhet i era industriella nätverk

Säkra upp de industriella nätverken i varje led

Vi kan konstatera att initiativ och önskemål att skapa eller höja cybersäkerheten inom ett företag kan komma både från ledning och från dem som arbetar i den mer operativa miljön. Å ena sidan har det växande antalet cybersäkerhetsincidenter och cyberattacker på kritisk offentlig infrastruktur, såsom kraftstationer, olje- och gasledningar och vattenreningsanläggningar, visat regeringar runt om i världen om vikten av att genomföra nya lagar och regler som kräver starkare industriellt nätverkssäkerhet . Å andra sidan inser även de styrande inom privata företag och fabriker också de att inte heller de längre är skyddade mot cyberattacker utan att kraven för att hantera potentiella cybersäkerhetsrisker i dessa nätverk även måste tillgodoses. Information- och cybersäkerhet har blivit mer av allas ansvar och de kräver både ett nytt sätt att tänka och agera. Läs mer hur Moxas lösningar kan förstärka ert industriella nätverk, du kan skapa ökad säkerhet i varje led och i varje nod.

 

De 5 vanligaste säkerhetsbekymren i OT miljöer /industriella nätverk

Äldre system (Legacy)

Fler än 40% av de tillfrågade i IDC EMEA’s European IT Security Survey 2020 trodde att det fanns säkerhetsproblem när det gäller att upprätthålla säkerheten och tillförlitligheten i äldre system.
Security-patch

Rekommendationer

•  Prioritera er viktigaste utrustning

•  Möjliggör för virtuella programfixar

Obehörig access

Då fler och fler enheter och sensorer kopplas upp är det är absolut nödvändigt att kontrollera åtkomsten till dina nätverk och enheter.
Obegränsad access

Rekommendationer

•  Använd kontroll av nätverksåtkomst

•  Stärk och öka enheters säkerhet

Brist på avgränsningar

I nätverk där driftsystem och industriella applikationer/OT återfinns har uppdelningar varit sällsynta, nätverksstrukturen är ofta platt och relativt öppen i de egna leden, detta kan innebära att en cyberattacker når och slår ut hela nätverket snabbt.
Med flera typer av avgränsningar blir det svårare att ta sig in

Rekommendationer

•  Skapa segmentering av nätverken med hjälp av en brandvägg eller VLAN

•  Driftsätt en IPS för att skapa ett litet lokalt nätverkssegment

Brist på synlighet

Fler än 30% av de tillfrågade i IDC EMEA’s European IT Security Survey 2020 angav att bristen på synlighet av utrustning och dess plats i nätverken var en säkerhetsfråga som behöver tas omhand.
lack-of-visibility

Rekommendationer

•  Analysera nätverkets status samt maskiner och annan utrustning utifrån ett säkerhetsperspektiv för att öka synligheten i OT nätet/ ert driftsystem.

•  Öka synligheten genom att använda och utvärdera loggar.

Oskyddad kommunikation i och till driftssystem

Eftersom OT protokoll och driftteknik oftast saknar säkerhetsfunktioner är det numera högre risk att värdefull data eller känslig nätverksinformation utsätts för obehörig protokollanalys, en så kallad sniffer attack. Detta skall inte förväxlas med en godkänd sniffer-aktion vilken övervakar och analyserar datortrafik för att upptäcka flaskhalsar eller andra problem.
Illustration säker OT kommunikation

Rekommendationer

•  Kryptera kritisk och viktig data såsom exempelvis konfigurationsdata.

•  Driftsätt och använd en säker fjärruppkoppling.

Med lösningar från Moxa kan ert driftsystem och OT-nätverk få integrerad OT-IT säkerhet

Moxa kan skydda mot hot och angrepp och skapa nätverk och

En säker nätverksinfrastruktur som innebär nätverksadministration/ övervakning, säkra anslutningar till nätverket med industriella Ethernetswitchar och routers, säkra anslutningar till utrustning med produkter såsom säkra seriella omvandlare, protokollkonverterare eller fjärr I/O lösningar. För att möjliggöra ett säkrare OT-nät i den industriella cyberrymden återfinns program för säkerhetssystem såsom SDC, gränsskydd i form av IPS vilka även kan användas för att skydda den extra kritiska utrustningen längt ut i nätverket.

Security Talks, inspelade avsnitt

Moxa har bjudit in olika experter från industrin för att diskutera hur industriella nätverk kan skyddas. Om du är intresserad av att höra mer så klicka på videoklippen nedan. De är på engelska. Vi fyller på i vårt bibliotek vart eftersom nya spelas in. Hör gärna av dig till oss med kommentarer eller om du vill prata om hur riskerna i och kring era driftsystem kan minskas. Är du medveten vilka de är?

Security Talks Episode 1:

   OT-centric Cybersecurity Countermeasures   

Security Talks Episode 2:

Customers’ Top Concerns About OT Cybersecurity

Security Talks Episode 3 (Part I):

How to Protect OT Networks

Security Talks Episode 3 (Part II):

How to Protect OT Networks

Moxa Security talks
Security Talks Episode 3 (Part III):

Getting Started With Industrial Cybersecurity

Varför välja Moxa?

För att minska gapet mellan OT och IT världen så har Moxa tagit fram lösningar med samordnade funktioner, lösningar som utvecklats för att skydda industriella nätverk från början och hela vägen in.

Enar nätverk och cybersäkerhet

Kontinuerligt förbättrad säkerhet

Utvecklar för IT/OT säkerhet

På Moxa samarbetar expertis inom industriella nätverk och  cybersäkerhet för
att kunna erbjuda flera olika nivåers skydd
för era industriella nätverk.
Moxa använder ett  proaktivt tillvägagångssätt  
för att skydda våra produkter
från säkerhetsproblem och
hjälpa kunder att bättre hantera säkerhetsrisker.
För att möta de hårda kraven på vidareutveckling
inom säkerhet så har Moxa bland annat ingått
ett partnerskap med TXone Networks,
ett samarbete som både utgår från behov
inom industri liksom säkerhetskrav från IT/OT personal.