Övervaka


smartare

Säkrare anslutningar, exempelvis för
system som handhar energiövervakning.

Optimera er energiförbrukning med stabil övervakning av utrustning

Inom industriella applikationer fortgår arbete med att effektivisera energiåtgången för att minska kostnader/åtgång och öka tillförlitligheten. För att kunna effektivisera behövs ett pålitligt övervakningssystem som tillhandahåller tillräcklig data, oavsett om det rör sig om en anläggnings energiförbrukning, optimering av ett system eller en tillståndsövervakning. Vartefter fler enheter, system och systemkomponenter tillförs till nätverket så ökar även behovet att kommunikationen och anslutningen mellan enheterna och strömövervakningssystemet fungerar så bra som möjligt. För att möjliggöra att systemoperatörer får all strömrelaterad data i tid så har Moxa tagit fram ett brett utbud av produkter, dessa är: protokollkonverterare, fjärr I/O lösningar samt mediaomvandlare till Ethernet.

Strömövervakningssystem

Enkel, pålitlig och säker anslutning av enheter

Blixt=bra EDS skydd
EMI SKYDD
I vissa utsatta miljöer, exempelvis vid energiövervakning, så kan det vara viktigt att upprätthålla stabila anslutningar. Moxas lösningar finns med fiberanslutningar, extra isolation på serie-sidan och dubbla möjlighet till strömförsörjning, allt detta för att stå pall elektomagnetiska störningar för att därmed minska avbrottsrisker.
Snurrande kugghjul
ENKEL DRIFTSÄTTNING
Även masskonfigurering och hantering av många enheter fungerar smidigt då Moxas lösningar för att ansluta utrustning stödjer kaskadkopplad Ethernet, verktyg för konfigurering och effektive felsökning av protokoll allt för att underlätta idrifttagning.

 

ikon låst
UTÖKAD SÄKERHET
För att öka säkerheten ute i er kantutrustning och motverka obehörig åtkomst så har Moxas lösning för anslutning av den typ av utrustning en uppgraderad säkerhetsnivå, detta innebär bl.a. kontroll av användarens behörighet och HTTPS.

 

Lösningar för att ansluta utrustning för energiövervakning

Protokollkonverterare / nätslussar

MGate MB3170/MB3270 MGate MB3660 MGate 5217
En och två portars Modbus gateways Åtta och 16 portars gateways Modbus till BAC-net gateways

• Robust design
• Intuitivt konfigurationsverktyg
• Verktyget för signalövervakning underlättar felsökning av protokoll.
Bild på Moxas svarta 19 " Modbusgateway med 16 port för Modb RTU till TCP
• Utvecklad för att hantera många modbus-enheter
• Snabb och aktiv seriell datapolling
• Verktyget för signalövervakning underlättar felsökning av protokoll.
MGate 5217 left view
• Inbyggda säkerhetsfunktioner
• Robust design
• Konfigurationsverktyget är enkelt att använda även vid masskonfig. / övervakning av modbus-enheter.
PRODUKTSIDA PRODUKTSIDA PRODUKTSIDA

Fjärr I/O

io Thinx 4510
Avancerad enhet förr fjärranslutning av I/O, dessutom bestyckad med serieportar
bILD PÅ BESTYCKAD IO tHINX 4510 FRÅN mOXA

• Enkel installation och borttagande av enheter utan specialverktyg
• Enkel konfigurering och omkonfigurering över webb
• Stödjer Modbus/SNMP/RESTful API/MQTT
• Designad för tuffare miljöer och med Utökat arbetsområde
 
Bild som symboliserar modulära fjärrmoduler som enkelt kan bytas ut utanm att SCADA system får nojja och behöver omkonfigurera hela systemet
 

Fiberomvandlare

IMC-21A IMC-101
Industriell Ethernet till fiber omvandlare Industriell Ethernet till fiber omvandlare
Lilla fiberomvandlaren från MOXA koppar till fiber
• Möjlighet till förbipassage om länkfel
• -40 to 75°C (-T modell)
• 5 års garanti
Ethhernet RJ45 till fiber media- omvandlaree1f0da
• Larm vid spänningsbortfall via reläutgång
• Redundant/dubbel strömförsörjning
• 5 års garanti
   
PRODUKTSIDA PRODUKTSIDA
Bild som ska symbolisera autosense Baudrate med Moxas konverterare för seriekommunikation över fiber

Download Casestudies from MOXA

Power Quality Monitoring. Power devices deployed nearby main power sources, such as switchgears, automated transfer switches (ATS), and uninterrupted power supply (UPS), require constant monitoring to ensure the power quality is at an acceptable level. Casestudy from a data center.

Power Consumption Monitoring. Enhancing power usage efficiency and reducing energy are many business’ main goals. Monitoring the operational status of your power distribution unit (PDU) gives operators more information about their daily power consumption. Casestudy to enable reliable connectivity.

Enviromental Monitoring. Environmental monitoring is not only used for maintaining stable operating environments, but also for providing insights on how to optimize efficiency. HVAC systems take up a huge chunk of your power consumption in factories and commercial buildings. Read about an international hypermarket located in Taiwan who chose Moxa’s solutions to enable their energy-efficient HVAC systems.

Övriga nyheter från Cat AB