MGate 5217i

MGate 5217 från höger
 • 2 portars Modbus RTU/ASCII/TCP till BACnet/IP gateway

 • Logo UL listedLogotype CE certifikatLogotyp FCC certifikat
 • • Protokollkonvertering mellan Modbus RTU/ASCII/TCP och BACnet/IP
  • Stödjer BACnet/IP slave/server
  • Stödjer Modbus RTU/ASCII/TCP master/client
  • Stödjer 600 punkter eller 1200 punkters system*.
 • • Stödjer COV fö snabb datakommunikation
 • • Möjligt att sätta virtuella noder för att få var Modbusenhet att uppfattas som separata BACnet/IP enheter.
  • Övervakar status och feluppkomster för enklare underhåll
  • Inbyggd trafikövervakning / diagnostik underlättar felsökning
  • Konfigurera och editera Modbuskommandon snabbt med hjälp av kalkylblad (Excel)
  • För enklare kabeldragning finns inbyggda kopplingar mellan Ethernetportarna  (Kaskadkoppling)
  • Dubbla redundanta spänningsmöjligheter (VDC)
  • Arbetar väl i -40 till 75°C
  • Serieporten är isolerad upp till 2 kV
 • • 5 år garanti
  • Säkerhetsfunktionerna baserade på höga krav i IEC 62443

*) Punkter/Points kan vara BACnet objekt eller värden från (output) eller till (input) en sensor, kontrollvärden etc.

Introduktion

MGate 5217i är en industriell nätsluss för BACnet med två portar som kan konvertera Modbus RTU/ASCII/TCP till BACnet/IP protokoll. Serien har idag två olika modeller där den mindre kan hantera 600 olika punkter/objekt medans den större kan hantera 1200. Alla modeller är industriklassade och kan monteras på DIN-skena. Med ett utökat arbetstemperaturområde från -40 grader Celsius upp till 75°C och en inbyggd isolation på 2kV för seriella signaler är de mycket lämpliga för användning inom krävande fastighetsautomation. MGate 5217i definieras av Moxa som ”The Modbus gateway for BACnet/IP”.

 

Enkel konfigurering via webbkonsol och kalkylblad (Excel)

För att underlätta vid konfigurering har användargränssnittet olika typer av stödfunktioner. Det finns en snabbguide med tydliga bilder för att underlätta vid konfigurering och driftsättning. Att skapa kopplingar för protokollkonverteringen och utföra konfigureringen görs i några få steg, istället för att ladda ner någon extra programvara i din dator. MGate 5217i kan även generera Modbuskommandon genom att importera ett kalkylblad från Excel, detta för att underlätta vid en eventuell editering.

 

Modbus och BACnet/IP protokollövervakning och diagnostik

MGate 5217 stödjer Modbus och BACnet/IP protokollövervakning och diagnostisering för att underlätta vid eventuell felsökning. Den används även under installation/drifsättning. Naturligtvis kan de loggar som finns även användas i det felsökningsverktyg som ingår i produkten (byggt på Wireshark), allt för att enkel kunna analysera trafik för att fastställa orsaken till ett problem. Kommunikationsproblem kan orsakas av felaktiga programvaruparametrar, exempelvis felaktigt slav-ID fel registeradress eller en felaktig kommandokonfiguration. Med Diagnostics kan du snabbt kontrollera kommunikationsstatus och visa värden. Med Modbus / BACnet Protocol Traffic Monitor kan du kontrollera insamlade data och identifiera grundorsaken till problemet.

Säkerhet baserad på IEC 62443, en standard gällande IT-säkerhet för industriella kommunikationsnät

En effektiv försiktighetsåtgärd för att avvärja cyberattacker är att använda nätverksenheter som är kompatibla och byggda för att uppfylla säkerhetsstandarder såsom IEC 62443-4-2. Genom att använda sådan utrustning med grundläggande säkerhetsfunktioner minskar sannolikheten att drabbas av cyberattacker. MGate 5217I-serien är utvecklad för att uppfylla de kraven och har flera grundläggande säkerhetsfunktioner, såsom lösenordsskydd, förebyggande funktioner mot sniffer och dataintrång, vitlistning samt kontohantering för olika nivåer av behörigheter.