Vi kan teknik

I mer än 30 år har vi på Cat byggt kommunikationslösningar, realtidsbaserade plattformar och bryggor. Inte sällan i samband med olika radionät.