MGate 5114

MGate 5114 kan användas för att integrera Modbus eller en IEC 60870-5-101 enhet till ett IEC-60870-5-104 nätverk
 • 1 port Modbus RTU/ASCII/TCP/ IEC 101 till IEC-104 Gateway

 • Logo UL listedLogotype CE certifikatLogotyp FCC certifikat
 • • Protokollkonvertering mellan Modbus RTU/ASCII/TCP, IEC 60870-5-101 och IEC 60870-5-104
  • Stödjer IEC 60870-5-101 master/slave (balanced/unbalanced)
  • Stödjer IEC 60870-5-104 client/server
  • Stödjer Modbus RTU/ASCII/TCP master/client och slave/server
  • Enkel configuration via webb-guide
  • Övervakar status och feluppkomster för enklare underhåll
  • Inbyggd trafikövervakning / diagnostik underlättar felsökning
  • MicroSD kan användas för backup av konfigurationer alternativt dubblering och händelseloggar
  • För enklare kabeldragning finns inbyggda kopplingar mellan Ethernetportarna  (Kaskadkoppling)
  • Dubbla redundanta spänningsmöjligheter (VDC) och reläutgång
  • Arbetar väl i -40 till 75°C om -T modell väljs
  • Serieporten är isolerad upp till 2 kV
  • Säkerhetsfunktionerna baserade på höga krav i IEC 62443

Introduktion

MGate 5114 är en industriell Ethernet gateway med två Ethernetportar och en serieport RS-232/422/485 för Modbus RTU/ASCII/TCP, IEC 60870-5-101 och IEC 60870-5-104 nätverk. Genom att integrera de vanliga protokollen för
kommunikation mellan styrsystem för anläggningar inom eldistribution ger MGate 5114 flexibiltet vilket kan behövas på fältet där olika protokoll ska anslutas till Scada system. MGate 5114 definieras av Moxa som ”The Modbus gateway for Power”.

 

Enkel konfigurering via Webbkonsoll

MGate 5114 serien har en snabbguide med tydliga bilder för att underlätta vid konfigurering och driftsättning. Med funktionen Quick Setup kan drifttagaren lätt byta mellan olika protokollkonverteringslägen och avsluta konfigurationen i några steg.

Modbus RTU/ASCII/TCP protokollövervakning

MGate 5114 stödjer Modbus RTU/ASCII/TCP, IEC 60870-5-101 och IEC 60870-5-104 med en tydlig funktion för protokollövervakning för att underlätta vid eventuell felsökning, den används även under installation/drifsättning. Naturligtvis kan de loggar som finns användas i felsökningsverktyg såsom Wireshark, allt för att enkel kunna analysera trafik för att fastställa orsaken till ett problem.

Funktioner för underhåll

MGate 5114 gateways har ett loggningssystem vilket spar händelser; användare kan enkelt granska dataloggar fjärrledes via web console. Gatewayen stödjer även statusövervakning och har funktioner för flera olika skydd vid fel. Funktionen för statusövervakning kan meddela PSCADA-systemet när en enhet kopplas bort eller inte svarar och larmar för att meddela operatören.