Försvara dina industriella nätverk genom att förstärka cybersecurity men ändå inte ge avkall på effektivitet i produktionslinorna

Översikt IT vs. OT Några exempel Checklista Produkter Mer information Kontakta oss

Checklista för er industriella cybersäkerhet 

Använd gärna vår checklista för att försäkra dig om att ni har utfört de säkerhetsåtgärder ni behöver och väljer de lösningar som passar era behov. Ladda ner checklistan och läs även rekommendationerna (pdf)

Bild på enhet med lås som ska symbolisera en säker enhet

Secure Devices

 • OKIdentifiera och kontrollera vem som kan logga in i utrustningen.
 • OKÖka komplexiteten i lösenorden för förbättrad åtkomstkontroll.
 • OKVerifiera att enheter är auktoriserade innan de får åtkomst till nätverket och andra enheter.
 • OKKryptera konfidentiell seriell data för att säkerställa dataintegriteten.
 • OKKryptera konfigurationsdata för att öka konfidentialiteten.
 • OKVälj leverantörer vilka snabbt besvarar rapporterade sårbarheter och åtgärdar.
Bild som ska symbolisera säker nätverksstruktur

Secure Network Infrastructure

 • OKSegmentera storskaliga nätverk till mindre för att undvika att nätverksproblem avbryter verksamheten eller kraschar nätverket.
  OKFiltrera bort obehöriga paket och blockera obehörig åtkomst för att förbättra åtkomstkontrollen.
 • OKSkapa en säker tunnel för krypterad dataöverföring.
 • OKAnvänd industriella brandväggar, VLAN eller ACL, troligen de mest lämpade och kostnadseffektiva alternativen för industriella styrsystem.
Bild på en ritad skärm med lås på
  • Security Management
  • OKSkapa säkerhetspolicyer som är i samklang med era nätverkskrav.
  • OKSäkerställ att alla era enheter i nätverket är konfigurerade till samma säkerhets nivå.
  • OKUtför kontinuerligt kontroll av säkerhetsstatus på var enhet för att säkerställa hela nätverkets säkerhet.
  • OKGör regelbundna kontroller av nätverket för att se om några nya enheter har lagts till.
  • OKSpar alla händelseloggar som referens för kontroll i händelse av avbrott/störning.

  Produktportfölj, utrustning med utökade säkerhetsfunktioner

  Routrar

  Övervakningsbara Ethernet switchar

  Rackmonterade Ethernet switchar

  Industrial Managed Ethernet Switches

  2 st rackmonterade IKS-6726A Ethernet switchar från Moxa

  Rackmount Ethernet Switches

  Läs mer på moxa.com Läs mer Läs mer på moxa.com

  Acesspunkter och WiFi klienter 802.11n

  Säkra deviceservers

  Seriell gateway för
  Modbus till DNP3

  Industrial 802.11n Wireless AP/Client

  NPort 6150 en säker device server från Moxa

  Secure Terminal Server

  Snygga MGate 5109 en Modbus till DNP3 gateway

  Modbus-to-DNP3 Serial Gateway

  Läs mer på moxa.com Läs mer på moxa.com Läs mer på moxa.com

  Program för nätverksövervakning

  Program för säker fjärraccess

  Moxa Remote Connect suit

  Secure Remote Access-MRC Suit

  Har du funderingar kring dataintrång, cyberattacker eller andra säkerhetsfrågor så står vi till ert förfogande. Vi är aldrig längre bort  än ett telefonsamtal, hör av dig!

  08-733 00 20  Cats blå och svarta logotype

  Läs mer på moxa.com Ladda ner mer info (pdf) Kontakta Cat AB för mer info (e-post)

  Mer information

  Download Guidebook

  Ladda ner ett white paper

  How to get IT Engineers up to speed in the OT world

  Läs mer om IIoT

  Hur kan Moxas utrustning för edge connectivity förenkla inhämtning av data och vad finns idag

  Bild som är tänkt illustrera illvillig person som utför cyperattacker

  Ladda ner

  En grafisk guide hur implementering av säkerhetsfunktioner mot dataintrång inom industri kan utföras (pdf)

  Symbol Play video

  Titta på en presentation

  Ramp up your Network Security (ca. 3 min i nytt fönster)

  Symbol Play video

  Titta på en inspelad föreläsning om

  ”- Allt som kan mätas kan förbättras” Trends and Challenges in Smart Factory (57 min i nytt fönster)